Milloin pääsen työstä kotiin?

Kuvateksti
Leikkaussalistakin on voitava poistua työvuoroluetteloon merkittynä työvuoron päättymisaikana. Kuva: Jaakko Martikainen

Työskentelen terveyskeskuksen päivystyksessä. Iltavuoro päättyy klo 18.15, mutta emme koskaan tiedä, milloin pääsemme kotiin.

Ennen klo 18 vastaanotolle tulleet tai ambulanssilla tuodut potilaat pitää hoitaa. Työnantaja perustelee käytäntöä päivystyksen luonteella.

Ylityökorvaus maksetaan, mutta hälytyskorvausta tai vastaavaa emme saa. Miten toimimme?

Työnantajan pitää mitoittaa työajat niin pitkiksi, että henkilökunta ehtii hoitaa palveluaikana saapuneet potilaat työaikana tai siirtää heidät muualle.

Työvuoroluettelon noudattaminen kuuluu työntekijän ehdottomiin oikeuksiin. Tehy on käynyt työtuomioistuimessa asian tiimoilta. Viimeisin tuomio koski nimenomaan työvuorosta pääsemistä jaksotyössä. Leikkaussalistakin on voitava poistua työvuoroluetteloon merkittynä työvuoron päättymisaikana.

Yleistyöajassa oikeus poistua on vielä selvempi. Ylityösuostumus on saatava aina, jos työvuoroluetteloon merkitty päättymisaika uhkaa ylittyä. Suostumus on aina vapaaehtoinen.

Luottamusmiehet tietävät, miten toimia, ellei työnantaja ryhdy toimiin ”pakottavan ylityön” estämiseksi. Ole yhteydessä luottamusmieheesi, ellei esimies ala hoitaa asiaa.

Julkaistu Tehy-lehdessä 12/2015