Mitä tehdä, kun lasten määrä ylittää jatkuvasti sallitun?

Kuvateksti
Vajaus henkilökunnassa vaarantaa lasten turvallisuuden sekä laadukkaan hoidon ja henkilökunnan työturvallisuuden. Kuva: iStock

Olen päiväkodissa työssä. Ryhmässä on jatkuvasti lapsia ylipaikoilla, eikä kaikille ole riittävästi aikaa. Mitä voin tehdä?

Asia kannattaa ottaa puheeksi oman esimiehen kanssa. Vajaa miehitys vaarantaa lasten turvallisuuden sekä laadukkaan hoidon ja henkilökunnan työturvallisuuden.

Jos tämä ei auta, asiasta on syytä ilmoittaa esimiehen esimiehelle.

Ammattiosasto voi informoida vajaamiehityksestä kunnan poliittisia päättäjiä. Jos tilanteeseen ei tule muutosta, siitä voi viime kädessä ilmoittaa aluehallintovirastoon tai työsuojeluviranomaisille.

Päivähoitoasetuksen mukaista henkilöstömitoitusta tulee noudattaa myös henkilöstön sairaus- ja vuosilomien sekä muiden ennakoitavissa olevien poissaolojen – esimerkiksi koulutukseen osallistumisen – aikana varautumalla niihin etukäteen.

Saman päivän aikana tapahtuviin yllättäviin sairauslomiin tulee pyrkiä saamaan sijainen mahdollisimman pian.

Julkaistu Tehy-lehdessä 6/2012