Mitä työhaastattelussa ei saa kysyä?

Kuvateksti
Tasa-arvolaki kieltää kysymästä perhesuunnitelmista työhaastattelussa. Kuva: iStock

Olen menossa työhaastatteluun. Onko jotain asioita, joita haastattelija ei saa kysyä?

Haastattelussa saa käsitellä vain suoraan työsuhteen kannalta tarpeellisia henkilötietoja. Näin säädetään työelämän yksityisyyden suojaa käsittelevässä laissa. Sen mukaan tarpeellisuusvaatimuksesta ei voida poiketa edes hakijan omalla suostumuksella. Se, mikä on tarpeellista, riippuu paljon haettavasta tehtävästä.

Tasa-arvolaki kieltää kysymästä esimerkiksi raskaudesta tai lastenhankintasuunnitelmista. Tämä rajoitus koskee kaikkia tehtäviä.

Asiattomiin tai tarpeettomiin kysymyksiin ei tarvitse vastata. Jos haastattelija kysyy esimerkiksi työnhakijan raskaudesta ja hakija ei tule valituksi, saattaa syntyä olettama syrjinnästä sukupuolen perusteella. Sukupuolisyrjintää kokenut voi vaatia työnantajalta tasa-arvolain mukaista hyvitystä viime kädessä tuomioistuimessa.

Julkaistu Tehy-lehdessä 11/2017