Miten käy, jos en läpäise love-tenttiä?

Kuvateksti
Jos tentti ei mene yrityksistä huolimatta läpi ja työnantaja ehdottaa palkanalennusta, ota yhteyttä luottamusmieheen. Kuva: iStock

Edessä on lääkelaskutentti, ja pelkään, että en selviä siitä. Mitä teen?

Työnantajalla on velvollisuus varmistua, että työntekijä osaa hoitaa työtehtävänsä, sekä järjestää täydennyskoulutusta.

Myös terveydenhuollon ammattihenkilöllä itsellään on velvollisuus ylläpitää osaamistaan sekä osallistua täydennys- ja muuhun lisäkoulutukseen.

Mikäli työntekijä ei pääse lääkehoitotenteistä läpi, työnantajan ja työntekijän tulisi yhdessä pohtia, mistä tämä johtuu.

Työnantajalla on velvollisuus järjestää lisää koulutusta, mutta osaamisen voi osoittaa muullakin tavalla kuin tentillä.

Jos työnantaja epäilee osaamisen olevan puutteellista tai vaarantavan potilasturvallisuutta, työnantajan täytyy rajata työntekijän tehtäviä.

Mahdolliset vaikutukset palkkaan pitää arvioida tapauskohtaisesti. Asiaan vaikuttaa esimerkiksi työehtosopimus sekä se, kuinka suuren osan työntekijän tehtävistä lääkehoito muodostaa.

Jos tentti ei mene yrityksistä huolimatta läpi ja työnantaja ehdottaa palkanalennusta, ota yhteyttä luottamusmieheen.

Julkaistu Tehy-lehdessä 15/2013

Suosittelemme sinulle

Tehy
Julkaisupäivämäärä
7.4.2021
Tehy
Julkaisupäivämäärä
31.3.2021