Miten käy, jos en läpäise love-tenttiä?

Edessä on lääkelaskutentti, ja pelkään, että en selviä siitä. Mitä teen?

Kuvateksti
Jos tentti ei mene yrityksistä huolimatta läpi ja työnantaja ehdottaa palkanalennusta, ota yhteyttä luottamusmieheen. Kuva: iStock

Kysymykseen vastaan Tehyn työvoimapoliittinen asiantuntija Mervi Flinkman.

Työnantajalla on velvollisuus varmistua, että työntekijä osaa hoitaa työtehtävänsä, sekä järjestää täydennyskoulutusta.

Myös terveydenhuollon ammattihenkilöllä itsellään on velvollisuus ylläpitää osaamistaan sekä osallistua täydennys- ja muuhun lisäkoulutukseen.

Työantaja päättää miten lääkehoidon osaaminen varmistetaan. Teoreettinen osaaminen voidaan varmistaa kirjallisella ja/tai suullisella kokeella. Käytännön osaaminen osoitetaan näyttöjen avulla. 

Mikäli työntekijä ei pääse lääkehoitotenteistä läpi, työnantajan ja työntekijän tulisi yhdessä pohtia, mistä tämä johtuu. 

Tarvittaessa työnantajan on järjestettävä mahdollisuus lisäkoulutukseen. 

Jos työnantaja epäilee osaamisen olevan puutteellista tai vaarantavan potilasturvallisuutta, työnantajan täytyy rajata työntekijän tehtäviä.

Mahdolliset vaikutukset palkkaan pitää arvioida tapauskohtaisesti. Asiaan vaikuttaa esimerkiksi työehtosopimus sekä se, kuinka suuren osan työntekijän tehtävistä lääkehoito muodostaa.

Jos tentti ei mene yrityksistä huolimatta läpi ja työnantaja ehdottaa palkanalennusta, ota yhteyttä luottamusmieheen.

24.5.2022 klo 13.15 vastausta on päivitetty.