Miten osa-aikaisen työaika lasketaan sairauden sattuessa?

Kuvateksti
Vajaata sairauspäivää ei kunnallisen virka- ja työehtosopimuksen mukaan tarvitse tehdä sisään. Kuva Ari Korkala.

Olen sopinut työskenteleväni 30 tuntia viikossa. Minulle suunnitellaan neljä työpäivää, joista kukin on 7 ­tuntia 39 minuuttia, ja yksi vapaa­päivä viikossa. Olen yleistyöajassa. Työsuhteeseeni sovelletaan kunnallista virka- ja työehto­sopimusta.

Miten työaika lasketaan, jos sairastun?

Kun työntekijä sopii yleistyöaikamuodossa keskimäärin 30-tuntisesta työviikosta, työaika on keskimäärin kuusi tuntia päivässä viitenä päivänä viikossa. Laskennallinen työaika ei muutu, vaikka työntekijälle suunniteltaisiin neljä täyttä työpäivää ja yksi vapaapäivä.

Jos työntekijä sairastuu ja on poissa sellaisen työpäivän, jolle on suunniteltu esimerkiksi 7 tunnin ja 39 minuutin pituinen työvuoro, laskennallinen työaika on siis kuusi tuntia. Sairauspäivä jää vajaaksi, mutta kunnallisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) mukaan vajausta ei tarvitse tehdä sisään muuna päivänä eikä työvuoroluetteloa saa muuttaa sen vuoksi.

Julkaistu Tehy-lehdessä 2/2017