Miten toimin, jos potilas kieltäytyy hoidosta?

Kuvateksti
Potilaan kanssa pitää keskustella siitä, millaista hoitoa hän haluaa. Kuva Kirsi Tuura.
Kuva: Kirsi Tuura

Miten toimia, jos potilas kieltäytyy hoidosta akuutissa tilanteessa? Entä jos päätös vaarantaa hengen?

Potilaan tahtoa on lähtökohtaisesti noudatettava. Laki potilaan oikeuksista edellyttää, että potilasta hoidetaan yhteisymmärryksessä hänen kanssaan. Jos potilas on kykenemätön päättämään, päätöksen tekee hoidosta vastaava lääkäri.

Jos potilas kieltäytyy jostakin hoidosta tai toimenpiteestä, häntä on hoidettava mahdollisuuksien mukaan muulla lääketieteellisesti hyväksyttävällä tavalla.

Jos täysi-ikäinen potilas ei pysty päättämään hoidostaan mielentervey­den häiriön, kehitysvammaisuuden tai muun syyn vuoksi, potilaan tahto on pyrittävä selvittämään keskustelemalla hänen läheistensä kanssa. Jos tästä ei saada selvitystä, potilasta on hoidettava tavalla, jota voi pitää hänen etunsa mukaisena.

Henkeä tai terveyttä uhkaavassa tilanteessa potilaalle on annettava tarpeellinen hoito, vaikka hänen tahtoaan ei pystyttäisi selvittämään. Jos potilas on aikaisemmin ilmaissut tahtonsa pätevästi esimerkiksi hoitotahdolla, potilaalle ei saa antaa tahdon vastaista hoitoa.

Julkaistu Tehy-lehdessä 11/2016