Miten työntekijöiden henkilötiedot tulisi säilyttää ?

Kuvateksti
Työnantajan pitää estää asiaton pääsy työntekijöiden henkilötietoihin. Kuva: iStock

Olen huolissani työpaikkani tavasta säilyttää työntekijöiden henkilötietoja. Mitä voin edellyttää?

Työnantajalla on oikeus käsitellä työsuhteelle tarpeellisia henkilötietoja, jotka liittyvät osapuolten oikeuksien ja velvollisuuksien hoitamiseen. Tietoja on käsiteltävä huolellisesti.

Henkilötietolaki edellyttää, että rekisterinpitäjä eli työnantaja estää asiattoman pääsyn tietoihin.

Työnantajan pitää suojella tietoja hävittämiseltä, muuttamiselta, luovuttamiselta, siirtämiseltä tai muulta käsittelyltä.

Henkilötunnuksen turhaa käyttöä tulee välttää, mutta sitä saa käsitellä palvelussuhteita koskevissa asioissa.

Muissa asioissa työnantajalla on oikeus käsitellä henkilötunnusta, jos työntekijän yksilöiminen on välttämätöntä.

Työnantajan on huolehdittava, ettei henkilötunnusta merkitä asiakirjoihin tarpeettomasti. Tavallisesti työntekijän yksilöimiseksi riittää nimi ja syntymäaika.

Hanna Huotari
lakimies

Julkaistu Tehy-lehdessä 8/2012