Miten voin puuttua panetteluun?

Kuvateksti
Työnantajalla on velvollisuus puuttua epäasialliseen kohteluun, kun on saanut tiedon asiasta. Kuva: iStock

Työkaverini panettelee esimiestä selän takana ilman syytä. Miten siihen voi puuttua?

Henkilökohtaisten ominaisuuksien tai työsuorituksen jatkuva ja perusteeton arvostelu on epäasiallista kohtelua. Se on hyvän tavan vastaista käyttäytymistä, joka häiritsee työntekoa.

Häirintä saattaa vaarantaa häirinnän kohteeksi joutuneen terveyden, olipa hän työntekijä tai esimies.

Työturvallisuuslaki velvoittaa työntekijöitä välttämään muihin työntekijöihin, myös esimieheen, kohdistuvaa häirintää tai muuta epäasiallista kohtelua.

Kiusatun pitäisi ilmaista selkeästi, että hän kokee käyttäytymisen kiusalliseksi tai loukkaavaksi.

Jos häirintä tästä huolimatta jatkuu, hänen on syytä kertoa asiasta omalle esimiehelleen.

Työnantajalla on velvollisuus puuttua epäasialliseen kohteluun, kun on saanut tiedon asiasta.

Selän takana puhumiseen voi olla vaikea puuttua.

Työpaikalla tarvitaan yhteisesti sovittuja pelisääntöjä siitä, millainen käytös on hyväksyttävää ja millainen ei. Jokaisen on sitouduttava sääntöihin.

Myös siitä on hyvä sopia, miten toimitaan, jos joku rikkoo sääntöjä.

Julkaistu Tehy-lehdessä 13/2015