Mitoituksia joka lähtöön – tiedätkö oman työsi suositukset?

Hoitajien henkilöstömitoituksista määrätään laissa ja niitä ohjataan laatusuosituksilla.

Kuvateksti
Varhaiskasvatuslain mukaan alle 3-vuotiaiden lasten ryhmässä voi olla enintään 12 lasta. Kuva: Ari Korkala

1. Ikäihmisten tehostettu palveluasuminen

Henkilöstön määrästä säädetään vanhuspalvelulaissa, mutta tarkempia ohjeita antaa ikäihmisten hoidon laatusuositus. Ehdoton minimimitoitus on 0,5 työntekijää asiakasta kohden. Laatusuositus täsmentää, keitä voidaan laskea mitoitukseen ja kuka voi työskennellä vuorossa yksin.

2. Varhais­kasvatus

Varhaiskasvatuslain mukaan alle 3-vuotiaiden lasten ryhmässä voi olla enintään 12 lasta. Ryhmässä täytyy olla yksi kasvattaja neljää lasta kohden.

Yli 3-vuotiaiden ryhmässä saa olla enintään 24 kokopäiväistä lasta ja enintään 8 lasta kasvattajaa kohden. Kunnan päätöksellä raja voi olla 7 lasta kasvattajaa kohden.

Laissa on säädöksiä osapäivä­hoidossa olevista lapsista ja sisarryhmistä.

3. Koulu- ja opiskelija­terveydenhuolto

Kouluterveydenhuollon laatusuosituksen mukaan kokopäivätoimisella ja ympäri­vuotisella terveydenhoitajalla voi olla ­enintään 600 oppilasta. Jos hän työskentelee useammassa koulussa tai oppilaat tarvitsevat esimerkiksi paljon erityistä tukea, oppilaiden kokonaismäärä on pienempi.

Toisen asteen opiskeluterveyden­huollossa oppilaita on 600–800 kokopäivätoimista terveyden­hoitajaa kohti.

4. Lasten­neuvola ja äitiysneuvola

Sosiaali- ja terveysministeriön oppaan mukaan lastenneuvolan mitoituksen lähtökohtana on enintään 340–400 lasta kokopäivätoimista terveydenhoitajaa ­kohden riippuen sijaisjärjestelyistä.

Kokopäivätoimisella terveyden­hoitajalla tai kätilöllä voi olla enintään­ 76 raskaana olevaa äitiys­neuvolassa, kun loma-ajalla on sijainen.

5. Lastensuojelu

Lastensuojelulain mukaan lastensuojelulaitoksessa täytyy olla 6–7 riittävän pätevää työntekijää yksikköä kohden. Lastensuojelun avopalvelun henkilöstö­määrästä ei ole säädetty laissa.

Hallitus­ohjelman mukaisesti lastensuojeluun säädetään asteittain kiristyvä vähimmäis­henkilöstömitoitus niin, että mitoitus on lopulta 30 asiakasta ammatti­laista kohden.

6. Mielenterveys- ja päihdetyö

Sosiaali- ja terveysministeriön kehittämis­suosituksen mukaan mielenterveys­kuntoutujien palveluasumisessa pitäisi olla vähintään 0,3–0,8 työntekijää asiakasta kohden riippuen siitä, tarvitsevatko asiakkaat hoitoa yöllä vai ei.

Päihdehuollon erityispalveluiden henkilöstö­mitoitusta on linjattu päihdepalveluiden laatusuosituksessa. Henkilöstön määrä (0,3–1,5 työntekijää asiakasta kohti) riippuu siitä, minkälaista palvelua asiakkaat tarvitsevat.

Polikliinisessä työssä tavoitteena on 3 henkilötyövuotta 10 000:ta kunnan asukasta kohden.

Julkaistu Tehy-lehdessä 4/20