Näin korona todetaan ammattitaudiksi

Ammattitaudilla tarkoitetaan sairautta, joka johtuu todennäköisesti ja pääasiallisesti työssä tapahtuneesta altistumisesta.

Kuvateksti
Pelkkä koronavirukselle altistuminen ei riitä ammattitautipäätökseen, vaan työntekijällä pitää olla diagnosoitu covid-19-sairaus. Kuva: iStock

1. Kun ammattitautiepäily herää, työterveyshuolto tekee perusterveydenhuollolle kuuluvat tutkimukset. Ammattitaudilla tarkoitetaan sairautta, joka johtuu todennäköisesti ja pääasiallisesti työssä tapahtuneesta altistumisesta. Pelkkä koronavirukselle altistuminen ei riitä, vaan työntekijällä pitää olla diagnosoitu covid-19-sairaus.

2. Työnantaja tekee selvityksen virustartunnan lähteestä ja kartoittaa tartuntaketjun. Työnantaja tekee ilmoituksen ammattitaudista vakuutusyhtiöön, josta se on ottanut työntekijöilleen työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksen. Myös työntekijä itse tai hoitolaitos voi saattaa asian vireille toimittamalla vakuutusyhtiölle lääketieteellisen selvityksen sairaudesta.

3. Vakuutusyhtiö käsittelee asiaa papereiden perusteella. Työnantajan tekemä vahinkotapahtumailmoitus ja sairautta koskevat lääketieteelliset selvitykset ovat tärkeitä asiakirjoja.

4. Vakuutusyhtiö pyytää lausuntoa tapaturma-asiain korvaus­lautakunnalta, joka toimii Tapaturma­vakuutuskeskuksessa. Lausunto­menettelyn tarkoitus on ­varmistaa, että vakuutusyhtiöiden ­korvauskäytännöt ovat yhteneväisiä.­ Lausunnot ovat suosituksia, mutta yleensä vakuutusyhtiöt ­noudattavat niitä.

5. Vakuutusyhtiö antaa päätöksen. Kun ­päätös on myönteinen, vakuutusyhtiö maksaa työntekijälle työtapaturma- ja ammattitautilain mukaisia korvauksia. Niitä ovat esimerkiksi työansioihin sidottu päiväraha ja sairaanhoidon kustannusten korvaukset. Valtion työntekijöille korvaukset maksaa Valtiokonttori. Jos työnantajalla ei ole vakuutusta, korvaukset maksaa Tapaturmavakuutus-keskus.

6. Vakuutus­yhtiön päätöksestä voi valittaa tapaturma-asioiden muutoksenhaku­lautakuntaan.

7. Ammattitautipotilaan vointia ja työssä selviämistä pitää seurata. Terveydentila tulisi tarkistaa vähintään puolivuosittain tai vuosittain.

Julkaistu Tehy-lehdessä 10/2020.