Omapäisiä ja alistuneita – tunnistatko nämä vanhustyypit?

Jokaista kotihoidon asiakasta pitää hoitaa yksilöllisesti, sanoo aiheesta väitellyt Päivi Räsänen.

Kuvateksti
Väitöstutkimus jaottelee kotihoidossa olevat vanhukset neljään päätyyppiin. Ihmisessä voi olla piirteitä useasta päätyypistä, ja hän voi siirtyä luokasta toiseen. Kuva Pasi Leino.

Väitöskirjasi mukaan iäkkäät kotihoidon asiakkaat voidaan jakaa neljään päätyyppiin sen mukaan, millä tavalla he pitävät itsestään huolta. Millaisia piirteitä näistä tyypeistä löytyy?

Omavastuinen ihminen hoitaa itseään ja sairauksiaan hyvin vastuullisesti ja ottaa vastaan ohjausta ja neuvoja terveydenhuollon ammattilaisilta. Hän haluaa osallistua hoitoaan koskevaan päätöksentekoon kuultuaan vaihtoehdot.

Ulkoapäin ohjautuva henkilö taas noudattaa kritiikittömästi saamiaan ohjeita. Päivittäiset rutiinit ovat hänelle tärkeitä.

Omapäiset ihmiset eivät halua apua omaisilta eivätkä ulkopuolisilta. He eivät noudata saamiaan ohjeita, vaan toimivat hyvinkin luovasti oman päänsä mukaan.

Asiakkaat, jotka edustavat luovutettua itsestä huolenpitoa, ottavat apua vastaan alistuneesti. Elämää saattavat hallita erilaiset kivut ja vaivat, ja heidän puheissaan voi toistua toive päästä pois. Mielessä saattaa olla myös katkeruutta.

Miten kotihoidon työntekijät voisivat yksilöllistää hoitoa?

Omavastuinen odottaa, että hänelle kerrotaan hoitoon liittyvistä asioista ja hänen mielipidettään kysytään ja kunnioitetaan.

Ulkoapäin ohjautuva taas tarvitsee tarkkoja toimintaohjeita. Jos hoitaja tunnistaa henkilössä tämän tyypin piirteitä, yhteistyötä helpottaa esimerkiksi päivärytmin pysyminen samanlaisena.

Omapäisen kanssa toimiminen vaatii luovuutta, kärsivällisyyttä ja neuvottelutaitoja, jotta hänet saisi suostuteltua noudattamaan edes jollakin tavoin lääketieteellisesti tai hoidollisesti oikeaa linjaa.

Henkilö, joka on luovuttanut huolenpidon muille, on antanut periksi. Pystyisikö kotihoidon työntekijä tuomaan arkeen jonkinlaisia ilonpilkahduksia? Saisiko asiakkaan ajatukset hetkeksi pois vaivoista?

Päivi Räsänen on sairaanhoitaja, hoitotyön opettaja ja terveystieteiden tohtori. Väitöskirja netissä.

Teksti Ulla Ojala