Onko hankittava älypuhelin työvuorojen ilmoituksia varten?

Kuvateksti
Joillakin työpaikoilla on käytössä älypuhelimen sovellusryhmiä. Ne ovat täysin vapaaehtoisia eivätkä sido työntekijää mihinkään. Kuva: iStock

Työnantaja ilmoittaa työvuorot vain älypuhelimen sovellukseen. Voiko näin toimia?

Työaikalaki edellyttää, että jokaiselle työpaikalle laaditaan työvuoroluettelo. Siitä käyvät ilmi työntekijän säännöllisen työajan alkamiset ja päättymiset sekä laissa määrätyt lepoajat. Työvuoroluettelo on saatettava kirjallisesti työntekijöiden tietoon hyvissä ajoin, viimeistään viikkoa ennen siinä tarkoitetun ajanjakson alkamista. Toistaiseksi tiedonannon on tapahduttava kirjallisesti, ellei työehtosopimuksessa ole sovittu sähköisestä tiedoksi antamisesta.

Esimerkiksi kuntasektorilla työvuoroluettelon voi antaa tiedoksi myös sähköisesti. Työnantaja ei kuitenkaan voi velvoittaa työntekijää hankkimaan älypuhelinta tai edes lukemaan työvuoroluetteloa omalla laitteella. Työvuoroluettelo, sen muutokset ja tiedoksiantaminen ovat työasioita, jotka hoidetaan työaikana työnantajan laitteilla tai koneilla.

Työnantajalla on työnjohto- ja valvontaoikeus vain työaikana. Työntekijän ei tarvitse olla vapaa-ajalla työnantajan tavoitettavissa, jollei hän ole sopinut olevansa varalla. Työntekijän ei tarvitse antaa työnantajalle puhelinnumeroaan. Jos työnantajalle on annettava puhelinnumero väestönsuojelutehtäviä varten, numeroa ei saa käyttää muuhun tarkoitukseen ilman työntekijän lupaa. Osoitetiedot on annettava hallinnollisista syistä.

Joillakin työpaikoilla on käytössä älypuhelimen sovellusryhmiä. Ne ovat täysin vapaaehtoisia eivätkä sido työntekijää mihinkään. Työnjohdollisia seuraamuksia ei voi tulla siitä, ettei työnantaja tavoita vapaalla olevaa työntekijää.

Julkaistu Tehy-lehdessä 4/2019