Onko kirjaaminen työaikaa?

Kuvateksti
Työaikaan luetaan kaikki työhön käytetty aika riippumatta siitä, missä työskentely tapahtuu. Kuva: iStock

Työskentelen yksityisessä kotisairaanhoidon yrityksessä. Esimies ohjeistaa, että kirjaamiset tehdään työajan ulkopuolella.

Kirjaamiset pitää olla tehtyinä seuraavaan aamuun mennessä. Kuuluuko kirjaaminen työaikaan vai ei?

Työaikaan luetaan kaikki työhön käytetty aika riippumatta siitä, missä työskentely tapahtuu. Työajan osalta työnantajalla on oikeus määritellä, miten ja mihin tehtäviin työaika tulisi käyttää. Työajan ulkopuolinen aika on työntekijän vapaa-aikaa, johon työnantajalla ei ole määräämisoikeutta.

Työnantaja voi edellyttää, että potilastiedot tulee kirjata tietyn ajan kuluessa. Samalla sen tulee kuitenkin huolehtia, että kirjaaminen määrätyssä ajassa on mahdollista työajan puitteissa.

Mikäli työntekijä kirjaa säännöllisen työajan jälkeen, kyse on lisä- tai ylityöstä, josta tulee maksaa työehtosopimuksen mukainen korvaus. Työntekijän tulee suostua työajan jälkeiseen työhön joka kerta erikseen. Suostumusta ei voi antaa kertaluontoisesti etukäteen.

Julkaistu Tehy-lehdessä 3/2015