Onko lastenhoitajan pakko tenttiä lääkelaskut?

Kuvateksti
Päivähoidon yksiköissä tulee olla ajantasainen lääkehoidon suunnitelma. Kuva Olli Häkämies.

Työskentelen päiväkodissa lastenhoitajana. Työnantaja edellyttää, että suoritan lääkehoidon teoria- ja laskutentit. Onko pakko?

Tentit ovat pakollisia, kun työnantaja arvioi, että päivähoidon lääkehoito edellyttää osaamisen varmistamista.

Sosiaali- ja terveysministeriön mukaan kaikissa päivähoidon yksiköissä tulee olla ajantasainen lääkehoidon suunnitelma. Siihen on kirjattava, miten lääkehoidon osaamista ylläpidetään.

Työnantajan tulee varmistua, että kaikilla päiväkodin työntekijöillä on riittävä osaaminen lääkehoidosta ja sen toteuttamisesta.

Täydennyskoulutuksen lisäksi osaaminen tulee varmistaa näytöllä.

Näytön ottaa vastaan lääkehoitoon koulutuksen saanut kokenut laillistettu terveydenhuollon ammattihenkilö. Lääkelupien myöntäminen ja niiden vaatimustasojen määrittely on organisaation vastuulla.

Kun osaaminen on varmistettu ja tarvittavat näytöt on annettu, päiväkodin työntekijä saa kirjallisen luvan lääkehoidon toteuttamiseen kyseisessä yksikössä.

Julkaistu Tehy-lehdessä 3/2015