Onko nimineulassa oltava koko nimi?

Kuvateksti
Kuva: Juha Tanhua

Moni ei haluaisi turvallisuussyistä koko nimeään näkyville.

Potilaat voivat käyttäytyä uhkaavasti.

Voiko työnantaja edellyttää, että vastaanotossa työskentelevä pitää nimineulaa, jossa on koko nimi?

Julkisella sektorilla nimineulaan on merkittävä ammattinimike sekä etu- ja sukunimi.

Julkisuusperiaatteen mukaan viranomaisen asiakirjat ovat julkisia, ja niistä voi saada tietoja kuka tahansa.

Avoimuus koskee myös julkisella sektorilla työskentelevien henkilötietoja. Palvelujen käyttäjällä ja omaisilla on oikeus saada hoitavan henkilökunnan tiedot.

Potilaalla on myös oikeus tarkastaa omat potilastietonsa, joten hoitoon osallistuneet selviävät viimeistään niistä.

Yksityisellä sektorilla tietojen luovuttamiseen tarvitaan työntekijän suostumus, koska oikeus tietojen luovuttamiseen määräytyy pitkälti henkilötietojen käsittelyä koskevien yleisten säännösten perusteella.

Sukunimen jättäminen pois nimineulasta voi olla perusteltua, jos väkivallan uhka on työpaikalla ilmeinen ja sitä on arvioitu työturvallisuuslain mukaisesti.

Julkaistu Tehy-lehdessä 5/2012