Opinnot keskeytyvät sairauden takia

Opintojen keskeyttämisestä pitää sopia oppilaitoksen kanssa.

Kuvateksti
Jos opiskelija rikkoo reisiluunsa laskettelurinteessä, sairausloman ajaksi on mahdollista hakea opintojen keskeytystä. Kuva: iStock

Työharjoittelu on kiinteä osa opintoja. Esimerkiksi sairaanhoitajaopinnoissa koulutuksesta kolmannes tapahtuu työelämässä. Opintoihin kuuluva harjoittelu on suoritettava, eikä sitä voi jättää tekemättä sairauslomaan vedoten. Sosiaali- ja terveydenhuollon ammatit ovat julkisia ammatteja, minkä vuoksi niitä on säädelty enemmän kuin muita.

– Harjoittelu ei ole minkään työehtosopimuksen alaista vaan tutkintoon tähtäävää opiskelua, sanoo Tehyn tutkimuspäällikkö Marja-Kaarina Koskinen.

Pitempiaikaisen sairauden vuoksi opintoihin voi käyttää yhden lisävuoden. Tästä voi poiketa vain, jos opiskelija sopii oppilaitoksen kanssa, että opinnot keskeytetään määräajaksi. Yleisimpiä hyväksyttäviä syitä ovat äitiysloma tai vakava sairaus.

– Jos opiskelija rikkoo reisiluunsa laskettelurinteessä, puolen vuoden sairausloman ajaksi on mahdollista hakea keskeytystä.

Ennen opiskeluoikeuden perumista pitää yrittää löytää korvaava tutkinto.

Koskinen muistuttaa, että ammattikorkeakoulut ovat autonomisia. Niillä on omat tutkintosääntönsä, joissa määritellään oikeudet opintojen suorittamiseen.

– Opiskelijan tulisi tutustua oppilaitoksensa tutkintosääntöön jo opintojen alussa, jotta tietää oikeutensa.

 Jos opintojen jatkaminen ei ole mahdollista terveyssyistä, opiskelijan kannalta keskeistä on hänen oikeusturvansa. Ennen opiskeluoikeuden perumista pitää etsiä muita keinoja, esimerkiksi yrittää löytää korvaava tutkinto. Alan tutkintovaatimukset ovat kuitenkin tiukat.

– Jos opiskelujen aikana ilmenee vaikeuksia suorittaa tutkintoa sille asetetuin vaatimuksin, se jää suorittamatta, muistuttaa Tehyn koulutuspoliittinen asiantuntija Soila Nordström.

Tehyn mukaan alalle hakeutuvien soveltuvuuden arviointia pitää kehittää. Tehy on jo vuosia esittänyt, että maahan on saatava valtakunnallisesti yhdenmukainen opiskelijavalintajärjestelmä.

Joskus vasta opiskeluaikana havaitaan, ettei sosiaali- ja terveysala sovellu opiskelijalle. Tällöin sovelletaan ns. sora-lainsäädäntöä, joka on ollut voimassa vuoden 2012 alusta.

Säädökset koskevat muun muassa opiskeluoikeuden peruuttamista ja palauttamista, opiskelijaksi ottamisen esteitä sekä huumausainetestausta ja kurinpitoa.

– Tarkoitus on kohdella kaikkia tasavertaisesti. Lainsäädäntö koskee kaikkea tutkintoon johtavaa koulutusta, sanoo Koskinen.

Menetetty opiskeluoikeus

  • Kolmen vuoden mittaisiksi mitoitetut lähihoitajan opinnot on suoritettava vähintään neljässä vuodessa.
  • Jos tutkinnon suorittaminen ammattikorkeakoulussa venyy yli määriteltyjen suoritusaikojen, opiskeluoikeus lakkaa. Tutkinnon loppuun saattaminen edellyttää hakeutumista uudelleen opiskelijaksi.
  • Oppilaitos voi perustelluista syistä ja ennakkoon sovituin menettelyin perua opiskeluoikeuden.
  • Syynä voi olla esimerkiksi vakava fyysinen sairaus, mielenterveyden ongelmat, päihderiippuvuus tai lääkeaineiden varastaminen. Samat syyt voivat estää opiskelijaksi pääsemisen.
  • Peruminen ei ole aina lopullinen, vaan opiskeluoikeus voidaan palauttaa.
  • Puolen vuoden sairausloman ajaksi on mahdollista hakea keskeytystä.

Julkaistu Tehy-lehdessä 11/2013