Opintovapaaseen on oikeus

Opintovapaalla on mahdollisuus saada aikuiskoulutustukea Työllisyysrahastolta.

Kuvateksti
Opintovapaaseen on oikeus, jos työsuhde samaan työnantajaan on kestänyt vähintään vuoden joko yhdessä tai useammassa jaksossa. Kuva: iStock

Enintään kaksi vuotta

Oikeus opintovapaaseen perustuu opintovapaalakiin. Sitä sovelletaan sekä työ- että virkasuhteisiin. Sinulla on oikeus opintovapaaseen, jos työsuhteesi samaan työnantajaan on kestänyt vähintään vuoden joko yhdessä tai useammassa jaksossa.

Vapaan pituus voi olla enintään kaksi vuotta viiden vuoden aikana. Jos työsuhteesi kokonaispituus on vähintään kolme kuukautta, sinulla on oikeus enintään viisi päivää kestävään opintovapaaseen.

Opiskele, mitä haluat

Opiskelun ei tarvitse liittyä työnantajan toimintaan, mutta opiskelun pitää olla julkisen valvonnan alaista myös ulkomailla. Tietyin edellytyksin opiskelu voi olla myös ammattiyhdistyskoulutusta.

Hae hyvissä ajoin

Yli viisi työpäivää kestävää opintovapaata on haettava kirjallisesti työnantajalta vähintään 45 päivää ennen opintojen alkamista. Jos opintovapaata haetaan enintään viideksi työpäiväksi, hakemus on tehtävä työnantajalle suullisesti tai kirjallisesti vähintään 15 päivää ennen suunnitellun opintojakson alkamista. Tästä voidaan sopia myös toisin.

Onko pakko myöntää?

Työntekijällä on lähtökohtaisesti oikeus opintovapaaseen. Jos sen myöntäminen tuottaa tuntuvaa haittaa työnantajalle, sillä on oikeus siirtää opintovapaan alkamisajankohtaa enintään kuudella kuukaudella.

Jos on kysymys harvemmin kuin kuuden kuukauden väliajoin toistuvasta koulutuksesta, työnantaja voi siirtää opintovapaan ajankohtaa enintään siihen saakka, kunnes seuraava vastaava koulutustilaisuus järjestetään.

Tukea ja lainaa

Työnantajan ei tarvitse maksaa opintovapaan ajalta palkkaa, mutta asiasta voi myös sopia toisin.

Jos olet ollut työelämässä vähintään kahdeksan vuotta, voit saada aikuiskoulutustukea Työllisyysrahastolta. Lisäksi Kela voi myöntää opintolainan valtiontakauksen. Lisätietoja opintoetuuksista saat Kelasta ja Työllisyysrahastosta, jonka nettisivuilla on aikuiskoulutustuen laskuri.

Kela, Työllisyysrahasto, Työsuojelu.fi

Julkaistu Tehy-lehdessä 8/2020.