Opiskelija, menetkö kesätyöhön?

Ammattikorkeakouluopiskelija voi työskennellä laillistetun terveydenhuollon ammattihenkilön sijaisena, kun hän on suorittanut kaksi kolmasosaa alan opinnoista.

Kuvateksti
Kuva: Pia Hietamies

1 Ammattitaito
Harjoittelussa vastuu on ohjaajalla, mutta työsuhteessa jokainen vastaa itse tekemisistään. Pyydä  riittävä perehdytys. Sano rohkeasti, jos et osaa jotakin. Osaamattomuus ei ole häpeä, sillä ammattihenkilön rooliin kuuluu tunnistaa osaamisensa rajat.

Ammattikorkeakouluopiskelija voi työskennellä laillistetun terveydenhuollon ammattihenkilön sijaisena, kun hän on suorittanut kaksi kolmasosaa alan opinnoista.

Lähihoitajaopiskelija voi hakeutua hoitoalan töihin opiskeluaikanaan, ja työnantaja päättää, onko hänen osaamisensa riittävä.

2 Työhaastattelu

Työnantaja voi kysyä haastattelussa vain olennaisia, työsuhteeseen liittyviä asioita. Raskaussuunnitelmista, uskonnosta tai puoluekannasta ei saa kysyä.

Voit nimetä pari suosittelijaa. Lupa yhteydenottoon ei oikeuta edellistä työnantajaa kertomaan esimerkiksi terveyteesi tai sairauslomiisi liittyviä tietoja.

3 Palkka
Neuvottele palkasta. Aina voi maksaa korkeampaa palkkaa kuin työehtosopimus edellyttää. Kunnallisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) mukaan opiskelijalle saa maksaa enintään 10 prosentin epäpätevyysalennuksen.

Tehtäväkohtainen palkka voi olla sama kuin koulutusvaatimukset täyttävällä kollegalla, jos tehtävien vaativuus on kaikilta osin sama.

Tehtäväkohtainen palkka tarkoittaa työn vaativuuden mukaan maksettavaa peruspalkkaa, jossa ei ole lisiä.

4 Työsopimus
Työsuhde syntyy, kun työnantaja ja työntekijä solmivat työsopimuksen. Suullinen työsopimus on sitova, mutta sitä on käytännössä vaikea osoittaa toteen, jos tulee ongelmia. Siksi sopimus on aina syytä tehdä kirjallisesti ennen työn aloitusta.

Lue työsopimus huolellisesti ennen allekirjoitusta. Sopimusta ei ole pakko allekirjoittaa samalta istumalta.

Jos jokin mietityttää, sopimus kannattaa näyttää työpaikan luottamusmiehelle.

Työsopimuksessa pitää olla sovittu palkasta ja työajasta. Määräaikaisessa työsopimuksessa pitää olla määräaikaisuuden kesto ja peruste. Muista, että sopimus sitoo myös sinua.

5 Työehtosopimus
Lähes kaikki tehyläiset ovat jonkin valtakunnallisen työ- tai virkaehtosopimuksen piirissä. Kunta-alalla käytetään kunnallista virka- ja työehtosopimusta (KVTES).

Yksityissektorin työpaikoilla on käytössä useita työehtosopimuksia. Sovellettavasta työehtosopimuksesta pitää olla maininta työsopimuksessasi.

Esimerkiksi joissakin pienissä fysioterapiayrityksissä ei ole työehtosopimusta lainkaan. Niissä työsuhteen ehdot määräytyvät lakien perusteella.

6 Ammattiliiton jäsenyys
Tehyn jäsenyys on opiskelijan turva. Opiskelijajäsenet saavat kaikki samat jäsenedut kuin varsinaisetkin jäsenet.

Oikeusturva- ja vastuuvakuutus ovat välttämättömiä jo työharjoitteluiden ja kesätöiden aikana. Opiskelijajäsenillä on myös tapaturmavakuutus.

Teksti Riitta Hankonen ja Vesa Turunen

Julkaistu Tehy-lehdessä 1/2016