Opiskeluajan hyvä ryhmähenki kantaa pitkälle työelämään, sanoo väitöstutkija

Tunteet ovat jääneet vähällä huomiolle hoitotyössä ja hoitotyön opetuksessa.

Kuvateksti
Hoitotyön opiskelijoiden ja opettajien kannattaa panostaa hyvään ryhmähenkeen. Kuva: iStock

Heidi Kassara, tutkit väitöskirjassasi iloa ammattiin opiskelun voimavarana. Mikä sytyttää ilon hoitotyön ammattiin opiskelevissa?

Opiskeluryhmä ja sen mukana syntyvä yhteenkuulumisen tunne. Kaikenlainen yhteinen toiminta edesauttaa yhteisöllisyyttä. Opiskelijat voisivat itsekin panostaa entistä enemmän ryhmähenkeen ja tehdä yhdessä asioita, jotka tuovat iloa ja auttavat opiskelussa. Näin syntyy hetkiä, ilohelmiä, jotka muistetaan kauan ja jotka auttavat työelämässäkin. Tunnustan, että opettajana en riittävässä määrin ymmärtänyt yhteisöllisyyden merkitystä.

Toinen voimakkaasti esille noussut ilon lähde oli positiivinen palaute, tuli se sitten opettajalta, toisilta opiskelijoilta tai sairaalassa omalta ohjaajalta, lääkäriltä tai potilaalta. Opiskelijat kuvailivat, että myönteisen palautteen jälkeen tuntui, etteivät jalat kosketa maata.

Kuinka hoitotyön opettaja voi hyödyntää näitä tietoja opetuksessaan?

Opettaja voi suunnitella tietoisesti, miten tuoda iloa opiskeluun. Opettajan kannattaa antaa tilaa keskusteluille, tunteille ja tilanteen mukaan huumorille ja jopa leikille. Kun tietää, millaisissa tilanteissa opiskelijat ovat erityisesti nauraneet, sellaisia voi suunnitella opetuksen keskelle.

Opiskelijoiden mielestä opettajat voisivat olla myös enemmän mukana järjestämässä yhteisiä vapaa-ajan hetkiä, vaikkapa yhteistä ruokailua tai teatteriretkeä. Nämä muistetaan loppuelämän ajan.

Miksi on tärkeää puhua ilosta hoitotyön yhteydessä?

Ilo on tunne. Kun olin itse hoitotyössä ja hoitotyön opettajana 33 vuotta, tunteista ei puhuttu mitään, vaikka hoitajat ovat jatkuvasti tekemisissä sekä potilaiden että omien tunteidensa kanssa. Koulutuksessa tulisi olla ehdottomasti enemmän tunnetyöskentelyä, sillä ihminen on kokonaisuus.

Heidi Kassara on filosofian tohtori, sairaanhoitaja ja eläkkeelle jäänyt Tampereen ammattikorkeakoulun hoitotyön yliopettaja.

Väitöstutkimus: Ilo hoitotyön ammatin opiskelussa ammatillisen kasvun voimavarana.

Teksti Ulla Ojala