Osa-aikainen, näin lomasi kertyy

Osa-aikatyötä tekevälle kertyy vuosilomaa samoilla ehdoilla kuin kokoaikatyötä tekevälle.

Kuvateksti
Osa-aikaisen vuosilomapalkka lasketaan ensisijaisesti varsinaisen kuukausipalkan mukaan. Kuva: iStock

1. Miten vuosilomaa kertyy osa-aikatyötä tekevälle?

Osa-aikatyötä tekevälle kertyy vuosilomaa samoilla ehdoilla kuin kokoaikatyötä tekevälle.

Julkisella sektorilla lomaa kertyy lomanmääräytymiskaudella vähintään 2 tai 3 päivää, jos työskentelee kalenterikuukaudessa 14 työpäivää tai 35 tuntia.

Kertyvien lomapäivien määrä riippuu muun muassa työsuhteen kestosta.

Yksityissektorilla sovelletaan 35 tunnin sääntöä, jos työntekijä työskentelee niin harvoin, ettei 14 työpäivää täyty.

2. Mikä on lomanmääräytymiskausi?

Lomanmääräytymiskausi tarkoittaa ajanjaksoa, joka alkaa 1. huhtikuuta ja päättyy 31. maaliskuuta.

Täysi lomanmääräytymiskuukausi on kalenterikuukausi, jonka aikana työntekijä työskentelee vähintään 14 työpäivää tai 35 tuntia. Palvelussuhteen pitää kestää yhtäjaksoisesti vähintään 16 kalenteripäivää julkisella sektorilla, mutta vastaavaa vaatimusta ei ole kaikilla yksityissektorin sopimuksissa.

Lomaa ei voi kertyä osittain. Sitä joko kertyy täysien kuukausien mukaisesti tai sitä ei kerry lainkaan.

3. Miten lomapäivät kuluvat?

Lomapäivät kuluvat samalla tavalla kuin kokoaikatyötä tekevällä.

Osa-aikaisen työntekijän vuosiloma sisältää laskennallisia työpäiviä ja vapaapäiviä samassa suhteessa kuin muidenkin. Määräys varmistaa työntekijöiden tasapuolisen kohtelun.

Jos osa-aikainen on työssä maanantaista torstaihin ja perjantai on vapaapäivä, vuosilomaan sisältyy 20 laskennallista työpäivää. Ne vastaavat neljän viikon työpäiviä maanantaista torstaihin sekä neljää perjantaita, jolloin hän on vapaalla. Myös säästövapaat kuluvat vastaavalla tavalla.

Kun julkisen sektorin työntekijä lomailee viisi viikkoa, hän kuluttaa 25 lomapäivää. Tämä koskee myös osa-aikaista työntekijää.

Yksityissektorilla lomaa kuluu joissain sopimuksissa kuusi päivää viikossa; joissain on siirrytty viisipäiväiseen vuosilomalaskentaan.

4. Miten vuosilomapalkka määräytyy?

Osa-aikaisen vuosilomapalkka lasketaan ensisijaisesti varsinaisen kuukausipalkan mukaan.

Aiemmin kunnallisessa virka- ja ehtosopimuksessa (KVTES) oli mahdollista lisätä lomapalkkaa ryhtymällä tekemään kokopäivätyötä ennen loman alkua. Nykyään tämä ei ole mahdollista.

Lomapalkka määräytyy laskennallisesti keskimääräisen ansion mukaan, jos työajassa tai palkassa on tapahtunut muutoksia lomanmääräytymiskaudella. Lomapalkka määräytyy prosenttiperusteisesti, jos vain osa työskentelykuukausista on täysiä.

4.4.2024 klo 14.44 juttua päivitetty vastaamaan nykytilannetta.

20.4.2023 klo 12.03 juttua päivitetty vastaamaan nykytilannetta.