Osa-aikaisen vuosilomapalkka lasketaan ensisijaisesti varsinaisen kuukausipalkan mukaan. Kuva: iStock

Osa-aikainen, näin lomasi kertyy

Osa-aikatyötä tekevälle kertyy vuosilomaa samoilla ehdoilla kuin kokoaikatyötä tekevälle.

1 Miten vuosilomaa kertyy osa-aikatyötä tekevälle?
Osa-aikatyötä tekevälle kertyy vuosilomaa samoilla ehdoilla kuin kokoaikatyötä tekevälle. Kuntasektorilla lomaa kertyy lomanmääräytymiskaudella vähintään 2 tai 3 päivää, jos työskentelee kalenterikuukaudessa 14 työpäivää tai 35 tuntia. Kertyvien lomapäivien määrä riippuu muun muassa työsuhteen kestosta.
Yksityissektorilla sovelletaan 35 tunnin sääntöä, jos työntekijä työskentelee niin harvoin, ettei 14 työpäivää täyty.

2 Mikä on lomanmääräytymiskausi?
Lomanmääräytymiskausi tarkoittaa ajanjaksoa, joka alkaa 1. huhtikuuta ja päättyy 31. maaliskuuta. Täysi lomanmääräytymiskuukausi on kalenterikuukausi, jonka aikana työntekijä työskentelee vähintään 14 työpäivää tai 35 tuntia. Palvelussuhteen pitää kestää yhtäjaksoisesti vähintään 16 kalenteripäivää.
Lomaa ei voi kertyä osittain, eli sitä joko kertyy täysien kuukausien mukaisesti tai sitä ei kerry lainkaan.

Mainos (teksti jatkuu alla)
Mainos

3 Miten lomapäivät kuluvat?
Lomapäivät kuluvat samalla tavalla kuin kokoaikatyötä tekevällä. Osa-aikaisen työntekijän vuosiloma sisältää laskennallisia työpäiviä ja vapaapäiviä samassa suhteessa kuin muidenkin. Määräys varmistaa työntekijöiden tasapuolisen kohtelun.
Jos osa-aikainen on työssä maanantaista torstaihin ja perjantai on vapaapäivä, vuosilomaan sisältyy 20 laskennallista työpäivää. Ne vastaavat neljän viikon työpäiviä maanantaista torstaihin sekä neljää perjantaita, jolloin hän on vapaalla. Myös säästövapaat kuluvat vastaavalla tavalla.
Kun kuntatyöntekijä lomailee viisi viikkoa, hän kuluttaa 25 lomapäivää. Tämä koskee myös osa-aikaista työntekijää.
Yksityissektorilla lomaa kuluu kuusi päivää viikossa.

4 Miten vuosilomapalkka määräytyy?
Osa-aikaisen vuosilomapalkka lasketaan ensisijaisesti varsinaisen kuukausipalkan mukaan.
Aiemmin kunnallisessa virka- ja ehtosopimuksessa (KVTES) oli mahdollista lisätä lomapalkkaa ryhtymällä tekemään kokopäivätyötä ennen loman alkua. Nykyään tämä ei ole mahdollista.
Lomapalkka määräytyy laskennallisesti keskimääräisen ansion mukaan, jos työajassa tai palkassa on tapahtunut muutoksia lomanmääräytymiskaudella. Lomapalkka määräytyy prosenttiperusteisesti, jos vain osa työskentelykuukausista on täysiä.

Julkaistu Tehy-lehdessä 2/2015

 

Mainos
Mainos