Osastonhoitaja: Selkeät työnkuvat auttavat rajaamaan työtä

Sosiaalipuolen asioita on joskus vaikea erottaa hoitoammattilaisen tehtävistä, sanoo aikuispsykiatrialla työskentelevä osastonhoitaja Seppo Mäki.

Kuvateksti
Seppo Mäki toimii osastonhoitajana Tampereen yliopistollisen sairaalan aikuispsykiatrian osastolla. Kuva: Kimmo Torkkeli

”Omien rajojen vaaliminen vaatii selkeitä työnkuvia ja vastuita. Jos niissä on epäselvyyttä, ne pitäisi käydä läpi esimiehen kanssa. Näin työt jakaantuvat tasaisesti ja oikeudenmukaisesti.

Joskus potilaan etu vaatii aikamoista joustavuutta. Esimerkiksi meillä aikuispsykiatriassa sairauksien ja sosiaalisten asioiden hoitaminen kulkevat käsi kädessä. On selvää, etteivät esimerkiksi asunnon järjestäminen tai ihmisten erääntyvien laskujen hakeminen kotoa kuulu hoitoammattilaisen perustehtäviin. Monesti on kuitenkin vaikea tehdä eroa, paljonko sosiaalipuolen asioita pitää hoitaa, jotta potilaat eivät joutuisi pulaan ja toipuminen olisi mahdollista.

Osastollamme toimii moniammatillinen työryhmä. Sen kesken on ehkä helpompi jakaa vastuuta kuin poliklinikkatyössä, jossa yksi henkilö voi joutua vastaamaan potilaan hoidosta.

Pidän tärkeänä, että hoitotyöntekijä tunnistaisi oman kuormittuneisuutensa ja tulisi keskustelemaan siitä esimiehen kanssa. On lupa pyytää apua ja sanoa, että nyt en ehdi. Juuri avun pyytäminen on monesti vaikeaa ahkerille ja tunnollisille ammattilaisille. Jos esimies alkaa huomata toisen väsymyksen, tilanne on jo aika pitkällä.

Pitäisi puhua myös siitä, mikä on riittävän hyvää hoitoa. Työnohjauksessa ja osastopalavereissa kannattaa keskustella, mihin asetetaan raja sellaisten potilaiden kanssa, jotka työllistävät niin paljon, että muiden potilaiden hoito uhkaa vaarantua.

Toisten on vaikea sanoa tällaisissa tilanteissa potilaalle, että nyt en millään ehdi tehdä tätä, vaan sinun pitää odottaa hetki tai kääntyä jonkun toisen puoleen. Ajan pitää kuitenkin riittää kaikille yksikön potilaille.

Työkokemus auttaa ein sanomisessa ja potilaan hoidon priorisoimisessa. Uupumuksen sudenkuoppa voi silti vaania, vaikka kuinka ajattelisi osaavansa rajata työtään.

Esimiehetkin tarvitsevat tukea omien rajojen vetämiseen. Itse olen voinut kääntyä aina tarvittaessa esimieheni puoleen.

Johdon tulee ymmärtää ja reagoida, jos työtä on liikaa tai se on haastavaa. Riittävät resurssit parantavat hoidon laatua ja ihmisten jaksamista.”

Seppo Mäki toimii osastonhoitajana Tampereen yliopistollisen sairaalan aikuispsykiatrian osastolla 6. Yksikössä on 24 hoitotyöntekijää. Lisäksi moniammatilliseen tiimiin kuuluu kaksi lääkäriä, psykologi ja sosiaalityöntekijä. Potilaspaikkoja on 18.

Teksti Merja Perttula

Lue lisää:

Liian kiltin työntekijän muistilista