Palkka pysyi ennallaan – Tehy vei palkanalennuksen oikeuteen

Sairaanhoitajat Niina Rantala, Tuula Hautaniemi ja Kirsi Käkelä torppasivat työnantajan aikeen alentaa heidän palkkaansa.

Kuvateksti
Kaikki ovat edelleen töissä Vaasan keskussairaalassa. Niina Rantala (vas.) on siirtynyt toisiin tehtäviin. Tuula Hautaniemi ja Kirsi Käkelä työskentelevät edelleen hoidonsuunnittelijoina. Kuva: Mikko Lehtimäki

Esimies kutsui Niina Rantalan ja Tuula Hautaniemen huoneeseensa ilman ennakkovaroitusta kesken tavallisen työpäivän viisi vuotta sitten. Hän ilmoitti, että hoidonsuunnittelijoina työskentelevien sairaanhoitajien palkka alenee huhtikuun alusta noin 84 euroa.

Alennuksen perusteena oli, että sairaanhoitajien työhön oli tullut olennainen muutos päiväkirurgiseen yksikköön siirtymisen myötä. Kirsi Käkelä oli hoitovapaalla ja kuuli palkanalennuksesta myöhemmin kollegoiltaan.

Aiemmin kolmikko oli työskennellyt Vaasan keskussairaalan preoperatiivisessa yksikössä, jossa pääasiallinen työ oli hoidonsuunnittelu. Uudessa yksikössä he tekivät työnantajan mukaan myös muita, vähemmän vaativia sairaanhoitajan töitä. Yhdistelmätehtävä ei käytännössä kuitenkaan toteutunut.

Sairaanhoitajat ottivat heti yhteyttä Tehyn luottamusmieheen.

– Työ oli ihan yhtä vaativaa kuin ennenkin, joten ei tämä todellakaan voinut mennä niin kuin työnantaja kaavaili, Niina sanoo.

Hoidonsuunnittelija hoitaa ja hallinnoi monen eri erikoisalan leikkausjonoja ja suunnittelee eri leikkaussalien leikkauslistat. Hän kutsuu potilaat leikkaukseen ja ohjelmoi tulotarkastuskäynnin tai soittoajan. Työ vaatii laajaa hoitotyön osaamista sekä kykyä itsenäiseen, nopeaan työskentelyyn ja päivittäiseen yhteistyöhön eri tahojen kanssa.

Hoidonsuunnittelijan ammattitaidosta on pitkälti kiinni se, miten tehokkaassa käytössä leikkaussalit ovat. Vaasan sairaanhoitopiirissä tehtävä on korkeimmassa vaativuusluokassa.

– Tehokas hoidonsuunnittelu vaatii sairaanhoitajalta pitkää työkokemusta, Tuula sanoo.

Tuula on työskennellyt sairaanhoitajana vuodesta 1982 lähtien, Niina on valmistunut vuonna 1991 ja Kirsi 2004.

– Hoidonsuunnittelijan työ vaikuttaa koko päiväkirurgisen yksikön henkilöstön työpäivään, Kirsi sanoo.

Tehyn pääluottamusmies Kim Berg neuvotteli palkanalennuksesta työnantajan kanssa, mutta tämä ei muuttanut kantaansa. Asia siirtyi keskustoimistoon Tehyn edunvalvonnan haltuun.

Sairaanhoitajat toimittivat edunvalvontaan tietoja työvuoroistaan ja toteutuneista työtehtävistään. Niistä kävi ilmi, että työ oli voittopuolisesti hoidonsuunnittelua. Syksyllä 2018 asia vihdoin eteni työtuomioistuimeen, jossa työehtosopimusten tulkintariidat käsitellään. Siellä kanteen voi nostaa vain ammattiliitto.

Hoidonsuunnittelijoiden tapauksessa kyse oli siitä, onko heidän työnsä muuttunut niin olennaisesti, että työnantajalla on yksipuolinen oikeus alentaa heidän palkkaansa.

Niina oli heti valmis lähtemään oikeuteen, kun Tehyn lakimies Matias Nyman sitä häneltä kysyi. Kirsi ja Tuula pyysivät miettimisaikaa, mutta päätyivät samaan lopputulokseen.

– Periaatteen vuoksi piti mennä tuomareiden eteen oikeuksiaan puolustamaan, Kirsi sanoo.

Joulukuussa 2018 heidät kutsuttiin lyhyellä varoitusajalla kuultavaksi työtuomioistuimeen. Kirsin mielestä kokemus oli epämiellyttävä, ja Tuulakin kuvaa sitä piinalliseksi.

Sairaanhoitajat eivät juurikaan olleet puhuneet asiasta työpaikalla, koska työkavereiden kysymyksiin olisi ollut raskasta vastata. Oli henkisesti helpompaa pitää tapahtumat omassa porukassa.

– Asia oli ollut vuosikaudet mielessä taka-alalla, joten ei voi sanoa, että olisi helppoa ollut, Niina sanoo.

Oikeudenkäynnin jälkeen kolmikko jännitti, millainen tuomio tulee olemaan.

– Minulla oli tunne, että me voitetaan juttu, mutta silti taustalla vaani pieni epäilys, Niina sanoo.

Tammikuussa 2019 työtuomioistuin vahvisti, että Vaasan sairaanhoitopiiri on menetellyt kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen vastaisesti. Tuomio velvoitti työnantajaa maksamaan sairaanhoitajien palkkasaatavat viivästyskorkoineen.

– Olimme iloisia, onnellisia ja helpottuneita, Tuula kuvaa mielialoja.

Työtuomioistuimen ratkaisut linjaavat työehtosopimusten tulkintaa koko sopimusalalla. Kaikki kolme kokevatkin raivanneensa oikeudenkäynnillä polkua kollegoilleen: joku muu pääsee joskus vastaavassa tilanteessa vähän helpommalla. Kolmikko on Tehylle ja sen asiantuntijoille kiitollisia asian hoitamisesta.

– Ilman Tehyä oltaisiin jääty tämän asian kanssa ihan yksin, Niina toteaa.

 

Olennainen muutos

  • Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) mukaan tehtäväkohtaista palkkaa voidaan tarkistaa, jos viranhaltijan tai työntekijän tehtävien vaativuus muuttuu olennaisesti vähintään kahden viikon ajaksi.
  • Muutos voi johtua toiseen virkaan tai tehtävään siirtymisestä tai tehtävien uudelleenjärjestelystä.

Julkaistu Tehy-lehdessä 6–7/2019.