Palkkaturvan kanssa on kiire

Valtion varoilla toimiva palkkaturvajärjestelmä turvaa rahojen saannin, kun työnantaja on maksukyvytön.

Kuvateksti
Palkkasaatavat vanhenevat kolmessa kuukaudessa niiden eräpäivästä. Kuva: iStock

Jos palkanmaksu viivästyy, työntekijän ei kannata jäädä odottelemaan, sillä palkkasaatavat vanhenevat kolmessa kuukaudessa niiden eräpäivästä.

Eräpäivä tarkoittaa palkanmaksupäivää, työsuhteen päättymispäivää tai tuomioistuimen ratkaisupäivää.

– Harmittavan usein tulee tilanteita, joissa työntekijä ottaa palkkaturvan kannalta yhteyttä liian myöhään, sanoo Tehyn lakimies Vappu Okkeri.

Valtion varoilla toimiva palkkaturvajärjestelmä turvaa rahojen saannin, kun työnantaja on maksukyvytön. Palkkaturvana maksetaan työntekijän työsuhteesta johtuvia saatavia, joiden peruste ja määrä ovat selviä ja riidattomia. Saatavat tarkoittavat palkkaa, vuosilomakorvausta, päivärahoja, matkakustannusten korvausta, korvausta perusteettomasta irtisanomisesta tai esimerkiksi tasa-arvolain mukaista hyvitystä.

Palkkaturva maksetaan pankkitilille viikon kuluessa päätöksen antamisesta.

Jos työnantaja riitauttaa palkkaturvana haetun saatavan eikä palkkaturvamenettely pysty selvittämään sen oikeellisuutta, saatavaa ei voida maksaa, ennen kuin sen määrä ja peruste on ratkaistu lainvoimaisella tuomiolla.

Palkkaturvajärjestelmä edellyttää, että työ on tehty Suomessa tai suomalaisen yrityksen palveluksessa ulkomailla ja että työntekijällä on kotipaikka Suomessa.

Palkkaturvaa haetaan lomakkeella, joita saa työ- ja elinkeinotoimistoista tai verkkopalveluista. Hakija voi olla työntekijä tai työntekijäjärjestö, jolle työntekijä on siirtänyt saatavansa perittäväksi.

Jos työnantaja on tehnyt konkurssin, pesänhoitaja yleensä tekee palkkaturvahakemuksen työntekijöiden puolesta. Palkkaturvan hakijan ei tarvitse esittää selvitystä työnantajan maksukyvyttömyydestä, vaan sen tutkii palkkaturvaviranomainen.

Palkkaturva maksetaan pankkitilille viikon kuluessa päätöksen antamisesta. Palkkaturvasta pidätetään verot sekä muut lakisääteiset maksut. Palkkaturvaa voivat saada vain työsuhteiset työntekijät. Yksityiset elinkeinonharjoittajat ovat järjestelmän ulkopuolella.

Palkkaturvana maksetut saatavat korkoineen peritään työnantajalta tai konkurssipesältä takaisin valtiolle. Työttömyysvakuutusrahasto maksaa valtiolle vuosittain palkkaturvana maksettujen määrien ja työnantajilta takaisin perittyjen varojen erotuksen. Tähän tarvittavat varat kerätään työttömyysvakuutusmaksuina työnantajilta.

Palkkaturva

  • Enimmäismäärä yhdelle työnantajalle tehdyn työn perusteella on 15 200 euroa.
  • Työaikapankkisaataville on palkkaturvassa oma enimmäismäärä, joka on kuuden kuukauden palkkaa vastaava määrä.
  • Alle 5 000 eurosta menee veroa 30 prosenttia ja yli 5 000 eurosta 50 prosenttia. Palkkaturvaa varten voi hankkia erillisen verokortin.
  • Te-toimistot ja ely-keskukset ottavat vastaan hakemuksia sekä neuvovat hakijaa palkkaturvaan liittyvissä kysymyksissä. Pääsääntöisesti päätöksen palkkaturva-asiassa tekee työnantajan kotipaikan ely-keskus.

Julkaistu Tehy-lehdessä 16/2014