Pitääkö lääkeosaamista päivittää?

Kuvateksti
Käyttöön tulee jatkuvasti uusia rokotteita, mikä edellyttää osaamisen päivittämistä. Kuva: iStock

Työskentelen työterveyshoitajana, enkä käsittele lääkkeitä. Miksi lääkeosaaminen pitää päivittää?

Lääkehoidon periaatteet ovat samat kaikilla terveyden- ja sosiaalihuollon työpaikoilla.

Kokonaisvastuun lääkehoidosta kantavat laillistetut terveydenhuollon ammattihenkilöt.

Jokainen lääkehoidon toteuttaja vastaa omasta toiminnastaan.

Esimiehet ohjaavat lääkehoidon toteuttamista lääkehoitosuunnitelman mukaisesti sekä päättävät työnjaosta.

Myös työterveyshuollon pitää tehdä lääkehoitosuunnitelma, jossa määritellään lääkehoidon työnjako sekä ohjeet perehdyttämisestä ja osaamisen varmistamisesta.

Taitojen ylläpitäminen on erityisen tärkeää, jos lääkehoidon toteuttaminen ei kuulu päivittäiseen työhön.

Työnantaja vastaa täydennyskoulutuksen järjestämisestä, mutta henkilöstöllä on velvollisuus ylläpitää taitojaan ja osallistua täydennys- ja lisäkoulutukseen.

Työterveyshoitajien työhön kuuluu usein rokottaminen.

Osaamista on päivitettävä, sillä käyttöön tulee jatkuvasti uusia rokotteita.

Rokottajan pitää tuntea rokotteiden käyttöaiheet, annostelu ja antotavat, varotoimet ja vasta-aiheet sekä mahdolliset haittavaikutukset ja niiden hoito.

Lisäksi rokottajan tulee hallita keskeiset rokotusturvallisuusasiat.

Tartuntatautiasetuksen mukaan rokotteen saa antaa pistoksena vain lääkäri tai lääkärin valvonnassa terveydenhoitaja, kätilö tai sairaanhoitaja.

Valvonta ei tarkoita kuitenkaan sitä, että lääkärin tarvitsee olla läsnä rokotushetkellä.

Hän on vastuussa siitä, että rokottaja on koulutettu ja ammattitaitoinen ja käytössä ovat oikeat välineet, myös mahdollisten komplikaatioiden varalta.

Julkaistu Tehy-lehdessä 13/2015