Pitääkö yksityisen työnantajan maksaa iltavuorolisää?

Kuvateksti
Myös yksityisen sektorin työehtosopimuksissa on omat määräyksensä esimerkiksi iltatyökorvauksesta. Kuva: iStock

Työnantajani ei maksa iltalisiä. Pitäisikö? Työskentelen yksityissektorilla.

Työaikalaissa määrätään sunnuntaityökorvauksesta, mutta muut niin sanotut haittalisät määräytyvät työehtosopimuksen mukaan.

Myös yksityisen sektorin työehtosopimuksissa on omat määräyksensä esimerkiksi iltatyökorvauksesta.

Terveyspalvelualan työehtosopimuksen mukaan työstä, jota tehdään kello 18.00–22.00, maksetaan kultakin tehdyltä tunnilta erillistä 15 prosentin suuruista iltatyölisää.

Yksityisen sosiaalipalvelualan sopimuksessa 15 prosentin suuruista iltalisää maksetaan kello 18.00–21.00.

Lähtökohtaisesti iltatyökorvaus maksetaan aina rahana. Työnantajan ja työntekijän niin sopiessa korvaus voidaan vaihtaa vastaavilla prosenteilla korotettuun vapaa-aikaan.

Maksamatta jääneitä korvauksia voi hakea takautuvasti. Saatavat vanhentuvat tapauksen mukaan joko viidessä tai kahdessa vuodessa.

Julkaistu Tehy-lehdessä 15/2011