Potilastietojen lukeminen ilman syytä on rangaistava teko. Kuva: Petri Blomqvist

Saako potilastietoja lukea mielenkiinnosta?

Työkaverini lukee kaikkien osastomme potilaiden tietoja "mielenkiinnosta". Hän ei hoida kyseisiä potilaita, eikä hänen työnsä edellytä, että hän tutustuisi muiden kuin omien potilaidensa tietoihin. Onko kollegani toiminta laillista?

Kollegallasi ei ole oikeutta lukea potilaiden tietoja pelkästä mielenkiinnosta. Potilastietojen lukeminen ilman syytä on rangaistava teko.

Potilasasiakirja-asetuksen mukaan "potilaan hoitoon tai siihen liittyviin tehtäviin osallistuvat saavat käsitellä potilasasiakirjoja vain siinä laajuudessa kuin heidän työtehtävänsä ja vastuunsa sitä edellyttävät".

Mainos (teksti jatkuu alla)
Mainos

Hoitosuhteen voidaan katsoa olevan olemassa, kun terveydenhuollon ammattihenkilöllä on kyseisen potilaan hoitoon liittyviä tehtäviä.

Sosiaali- ja terveysministeriön Potilasasiakirjaopas (2012) kuvaa hoitosuhdetta näin: "Hoitosuhde on ensisijainen asiallinen yhteys, joka oikeuttaa käyttämään tarvittavia potilastietoja ilman potilaan erillistä suostumusta. Henkilötietolain säännökset rajoittavat potilastietojen käsittelyä huomattavasti laajemmin kuin vain salassapitovelvoitteiden kannalta. Arkaluonteisten (potilas)tietojen käsittelykielto merkitsee paitsi kieltoa luovuttaa tietoja sivulliselle, myös jokaiselle potilaan hoitoon nähden sivulliselle henkilölle itselleen kieltoa käsitellä teknisesti saatavillaan olevia tietoja - esimerkiksi katselemalla niitä potilastietojärjestelmästä. Käsittelykielto edellyttää siis  'itsesensuuria' tilanteissa, joissa toimintayksikön sisäisiä käyttöoikeuksia ei ole voitu tarkoin rajata siellä työskentelevien aseman, työtehtävien ja potilasjoukon perusteella."

Potilaan hoidosta vastaavan tai hoitoon osallistuvan ammattihenkilön tulee perehtyä potilaan keskeisiin tietoihin työtehtäviensä edellyttämällä tavalla. 

Nykyisin jokaisesta potilaan tietojen käsittelystä jää lokiin sähköinen merkintä. Työnantajat tarkistavat aika ajoin esimerkiksi pistotarkastuksilla, että potilastietojen käsittely on ollut asianmukaista. Myös potilas voi kysyä, kuka on käsitellyt tietoja ja mikä on ollut käsittelyn peruste.

Julkaistu Tehy-lehdessä 11/2018

Mainos
Mainos

Kommentit

Käyttäjän Elina Eskelinen kuva

Näkee ja kuulee edelleen kovasti kun ihmiset selaa kaikkien osastolla olevien potilaiden tietoja. Perusteluna on kun ei tiedä onko esim. ft.n hoidettava potilasta kun lääkärit eivät laita pyyntöjä mihinkään. On sovittu kuulemma et diagnoosin perusteella ft.t hoitavat ilman lääkärin lähetettä/ pyyntöjä. Tämän koen vääräksi koska esim. rtg, labra ym.pyynnöt lääkärit laittavat miksi ei ft.n pyyntöjä?? Em selaaminen vei kovasti aikaa ja näimn myös ft saa tietoja potilaista joihin ei tule eikä ole hoitosuhdetta!1