Sairaanhoitaja sai takautuvasti 5000 euroa

Kokoaikaiselle työntekijälle on maksettava äitiysvapaalta kokoaikainen palkka, vaikka hän olisi uudelle äitiysvapaalle jäädessään osittaisella hoitovapaalla.

Äitiysvapaan palkan maksaminen osa-aikaisesti työskenneelle työntekijälle saattaa aiheuttaa työpaikoilla ongelmia. 

Osa-aikaisena työskennellyt sairaanhoitaja jäi uudelle äitiysvapaalle 2015. Sairaanhoitajan kokoaikainen työsuhde oli alkanut vuonna 2011. Hän jäi ensimmäisen kerran äitiysvapaalle vuonna 2013. Äitiysvapaan jälkeen hän jäi osittaiselle hoitovapaalle ja teki tuntipalkkaisena osa-aikatöitä.

Työnantaja maksoi työehtosopimuksen edellyttämän äitiysvapaan palkan eli 72 arkipäivää osa-aikaisen työn perusteella. Työnantaja maksoi myös äitiysvapaan ajalta ansaitut vuosilomapäivät osa-aikaisen työsuhteen perusteella. 

Työnantaja toimi virheellisesti, koska jäsenen työsopimus oli kokoaikainen. Työtuomioistuimen tuomion perusteella työntekijällä on oikeus siirtyä äitiysvapaalle osittaiselta hoitovapaalta ja saada kokoaikaisen työsopimuksen mukaista äitiysajan palkkaa. Jäsenelle oli syntynyt palkkasaatavia tuhansien eurojen edestä.

Sairaanhoitaja toimitti Tehylle palkkalaskelmat ja muut dokumentit, joiden perusteella Tehy lasketutti palkkasaatavat. Alueasiantuntija Erja Marjeta esitti niistä vaatimuksen työnantajalle.

Työnantaja myönsi virheensä ja maksoi työntekijän noin 5000 euron palkkasaatavat jo kolmen viikon päästä siitä, kun oli Tehyn vaatimuksen saanut.

– Asia hoitui jouhevasti, eikä saatavista tarvinnut riidellä, Marjeta sanoo.

Työtuomioistuimen tuomion takana on tehyläisen sairaanhoitajan tapaus.