Sairaanhoitajien tyytymättömyys kasvaa: Onko ovella työvoimapula?

Pula ammattitaitoisesta työvoimasta vaikuttaa kohtalokkaasti sairaanhoitajien työoloihin. Tyytymättömyys on lisääntynyt kautta linjan.

Kuvateksti
Tyytyväisimpiä työhönsä olivat teho-, tarkkailu- ja valvontaosastoilla työskentelevät sairaanhoitajat. Eniten kehittämiskohteita oli kotihoidossa ja päivystyksissä. Kuva: Pekka Fali

Sairaanhoitajat ovat ylpeitä työstään, mutta eivät pysty tekemään työtään niin hyvin kuin haluaisivat. Eettinen kuorma on raskas ja työolojen arvosana jää tyydyttävän tasolle, kertoo Sairaanhoitajaliiton työolobarometri.

Vastaajien mielestä työoloja heikensi erityisesti pula ammattitaitoisesta, tehtävään sopivasta työvoimasta, heikko perehdytys ja työpaikalla vallitseva läpinäkyvyyden puute.  

– Sairaanhoitajien kuormitus on signaali, johon sekä työnantajien että päättäjien pitää reagoida. Sairaanhoitajapula näkyy jo Ruotsissa, ja Suomessa ollaan kovaa vauhtia menossa samaan suuntaan, sanoo Sairaanhoitajien puheenjohtaja Nina Hahtela.

Kriittisimpiä olivat vastaajat ikäryhmässä 26–45-vuotiaat – keskeinen joukko, joka on uransa keskivaiheilla niin sanotussa parhaassa työiässään. Eniten hiersi palkka. Hälyttäviä vastauksia annettiin myös työhyvinvoinnin tukemisen vähyydestä ja työnohjauksen puuttumisesta.

– Itse työ koettiin mielekkääksi. Hetken kuormituspiikin jaksaisi, mutta siitä näyttää tulleen uusi normi.

Yhä useampi sairaanhoitaja on ilmoittanut harkitsevansa alan vaihtoa huonojen työolojen ja palkan vuoksi. Joka tapauksessa lähes puolet sairaanhoitajista eläköityy vuoteen 2030 mennessä.

Tyytyväisimpiä työhönsä olivat teho-, tarkkailu- tai valvontaosastoilla työskentelevät. Tyytyväisiä oltiin muun muassa mahdollisuuteen kehittää omaa osaamistaan. Eniten kehittämistä työssään näki puolestaan kotihoidon, kotisairaanhoidon, kotipalvelun ja palveluasumisen väki.

Leikkausosastojen hoitajat arvioivat johtamisen heikommaksi kuin muut – osallistavassa johtamisessa oli leikkurissa eniten parannettavaa. Kotihoidossa välineissä oli toivomisen varaa enemmän kuin muualla.

– Sote-alasta puhutaan kauniisti juhlapuheissa ja vaalien alla. Edessä on pula-aika ellei nyt toimita ja paranneta sairaanhoitajien työoloja ja palkkausta. Nämä ovat arvovalintoja. Ratkaisu löytyy, jos poliittisilla päättäjillä on tahtoa, Hahtela sanoo.

Positiivista palautetta annettiin työn ja yksityiselämän yhteensovittamisesta. Parhaiten toteutuu hoitajien oikeus perhevapaisiin ja sairaan lapsen tai läheisen hoitamiseen.

Sairaanhoitajaliiton työolobarometri tehtiin nyt viidettä kertaa. Se toistetaan kahden vuoden välein. Selvitykseen vastasi 1795 sairaanhoitajaa viime vuoden lopussa.