Suojaa itsesi ja potilaasi

Työnantajan hankkimia henkilönsuojaimia pitää käyttää.

Kuvateksti
Työturvallisuuslaki edellyttää, että työnantaja antaa työntekijöiden käyttöön vaatimukset täyttävät ja tarkoituksenmukaiset henkilönsuojaimet. Kuva: Liisa Takala

1 Henkilönsuojaimilla tarkoitetaan kaikkia työntekijän käyttämiä välineitä ja varusteita, jotka suojaavat työssä tapaturmalta tai sairaudelta.
Hoitotyössä suojavaate estää omien vaatteiden likaantumista, suojaa roiskeilta, vereltä ja muilta eritteiltä sekä estää tartuntoja.
Suojavaatetusta on käytettävä, jos pelkän tavallisen työvaatetuksen käyttäminen voi aiheuttaa työntekijälle tapaturman tai sairastumisen vaaran.

2 Työturvallisuuslaki edellyttää, että työnantaja antaa työntekijöiden käyttöön vaatimukset täyttävät ja tarkoituksenmukaiset henkilönsuojaimet.
Työnantaja vastaa työturvallisuudesta aiheutuvista kustannuksista.
Työnantaja voi edellyttää työntekijän maksavan osan suojavaatetuksen kustannuksista vain, jos työntekijä voi käyttää vaatteita myös muulloin kuin työssä.

3 Suojainten valinta perustuu työpaikan vaarojen selvitykseen ja riskinarviointiin. Suojaimia valitessaan työnantajan kannattaa kysyä työntekijöiden mielipidettä ja kokemuksia.

4 Ensihoidossa työnantajan on hankittava työntekijöille turvajalkineet. Kotihoidossa työnantajan on arvioitava riskit ja hankittava työntekijöille selvityksessä tarpeellisiksi todetut suojaimet.
Jos osastolla käsitellään solunsalpaajia, työntekijöiden on käytettävä käsineitä, koska he altistuvat lääkkeelle ihon kautta. Työterveyslaitoksen ja Työsuojelurahaston tutkimuksessa todettiin, että käsineitä on hyvä olla kahdet päällekkäin, ja ne pitää vaihtaa puolen tunnin välein.

Henkilönsuojainten valinta ja käyttö työpaikalla. Työsuojeluhallinto 2010.
Tehyn työympäristöasiantuntija Kaija Ojanperä

Julkaistu Tehy-lehdessä 8/2014