Syrjitty hoitaja: Raskaussyrjinnästä pitää puhua

Terveydenhoitaja Katriina Kilpeläinen puhuu raskaussyrjinnästä ääneen.

Kuvateksti
Terveydenhoitaja Katriina Kilpeläinen palaa työelämään, kun sopiva työpaikka löytyy. Kuva: Miska Puumala

Kaksi asiaa oli terveydenhoitaja Katriina Kilpeläiselle selvää, kun hän lähti taistelemaan omien ja kaikkien muiden naisten oikeuksien puolesta.
Toinen oli se, että häntä ei syrjitä toista kertaa raskauden vuoksi ilman seuraamuksia. Toinen oli se, että hän puhuu syrjinnästä avoimesti.

– Raskaussyrjintä ei lopu ikinä, jos naiset aina antavat periksi ja vaikenevat, sanoo Kajaanissa asuva Katriina.

Viime vuoden lokakuussa Katriina oli työskennellyt kaksi ja puoli vuotta äitiys- ja lastenneuvolan terveydenhoitajana. Määräaikaisia työsopimuksia oli kertynyt kaksitoista.

Sanoin heti, että minä vien tämän Tehyyn.

Katriina Kilpeläinen

Hän oli saanut työstään hyvää palautetta ja viihtyi työyhteisössä. Pettymys oli suuri, kun työnantaja jätti sijaiset valitsematta palkatessaan vakituisia työntekijöitä eläköityneiden tilalle.

Katriinalla on kolme lasta. Ensimmäisen raskauden aikana hän oli vielä opiskelija, mutta toisen kerran raskaaksi tullessaan hän oli työskennellyt sijaisena vuoden verran. Työsuhde päättyi raskauteen. Silloin hänellä ei ollut voimia eikä uskallusta lähteä taistelemaan asiasta, vaikka hän tiesi, että asia ei mene oikein.

Hän kuitenkin päätti, ettei jätä asiaa sikseen, jos tulee raskaaksi vielä kolmannen kerran.

Kolmannessa raskaudessa Katriina sai sentään äitiysvapaan palkan, mutta sitäkään työnantaja ei olisi halunnut ensin maksaa. Työyhteisössä oli toinenkin raskaana ollut määräaikainen työntekijä. Naiset pitivät yhdessä puolensa, että äitiysvapaan palkka maksettiin.

Työsuhde päättyi vasta äitiysvapaan jälkeen ja tehtävässä aloitti uusi sijainen. Lähiesimies yritti omasta puolestaan hoitaa asiaa, mutta työsopimus katkaistiin hänen yrityksistään huolimatta.

– Sanoin heti, että minä vien tämän Tehyyn.

Varapääluottamusmies ryhtyi selvittämään asiaa. Asia ei kuitenkaan edennyt paikallisneuvotteluissa, joten Tehyn lakimies laati vaatimuskirjeen. Katriina oli valmis menemään oikeuteen asti, vaikka prosessi pelotti ja ahdisti. Työntekijä ottaa aina riskin, kun nousee työnantajaa vastaan.

Työnantajan vastine Tehyn lakimiehen vaatimuskirjeeseen ei ollut mieltä ylentävää luettavaa, koska siinä kyseenalaistettiin Katriinan ammattitaito.

– Jos tavassani tehdä työtä olisi ollut jotain vikaa, siitä olisi varmasti puhuttu kehityskeskusteluissa. Niissä ei kuitenkaan sanottu ikinä mitään negatiivista.

Työnantaja vetosi myös siihen, että Katriina ei pystynyt ottamaan työtä vastaan vauvan vuoksi. Niin sanottu tosiasiallisen käytettävyyden ehto ei ole kuitenkaan sellainen syy, jolla voi jättää uusimatta perhevapaata käyttävän työntekijän työsopimusta.

Vaatimuskirjeen jälkeen työnantaja tarjosi Katriinalle kahta työpaikkaa. Toinen oli sairaanhoitajan vuorotyö ja toinen terveydenhoitajan työ pitkän työmatkan päässä. Työ olisi pitänyt aloittaa heti. Hän kieltäytyi kummastakin jo pelkästään sen takia, että vauva oli vasta puolivuotias.

Kieltäytymisten jälkeen työnantaja halusi sopia asian rahalla. Työnantaja halusi myös, että sopimus olisi salainen, jotta varsinkaan Tehy-lehti ei voisi kirjoittaa tapauksesta.
Katriina ei suostunut salaiseen sopimukseen.

– Olin nimenomaan päättänyt puhua raskaussyrjinnästä julkisesti ja viedä tasa-arvoa omalta osaltani eteenpäin.

Katriina uskoo, että hänen määrätietoisuutensa ja varmuutensa saivat työnantajan taipumaan sovintoon. Työnantajaa vastaan hänellä ei sinänsä ole mitään, mutta hän toivoo molemminpuolista kunnioitusta ja arvostusta. Hän on valmis palaamaan työelämään, kun elämäntilannetta, koulutusta ja ammattitaitoa vastaava työpaikka löytyy.

– Toiveeni on, että työnantajat lopettavat naisten syrjimisen raskauden vuoksi. 

Mitä laki sanoo?

  • Tasa-arvolaki kieltää syrjinnän sukupuolen perusteella. Työntekijää ei saa asettaa eri asemaan raskaudesta, synnytyksestä, vanhemmuudesta tai perheellisyydestä johtuvasta syystä.
  • Syrjintää koskevat säännökset koskevat myös määräaikaisia palvelussuhteita. Niitä ei saa jättää uusimatta raskauden tai perhevapaan vuoksi, jos työ jatkuu.
  • Tasa-arvolain perusteella nostetuissa kanteissa todistustaakka on työnantajalla. Sen pitää todistaa, että irtisanominen on johtunut muusta syystä kuin raskaudesta.

Julkaistu Tehy-lehdessä 10/2017