Töissä toisen kotona – opas osoittaa vaaran paikat

Perehdytys on erityisen tärkeää, kun työ tehdään asiakkaan kotona. Työntekijää ei saa lähettää uhkan keskelle yksin.

Kuvateksti
Työnantajan pitää arvioida asiakkaan koti turvallisuuden ja terveellisyyden näkökulmasta.
Kuva: Jaakko Martikainen

1. Ehkäise ennalta

Työnantaja vastaa työturvallisuudesta myös silloin, kun työ tehdään asiakkaan kotona. Työnantajan pitää arvioida asiakkaan koti turvallisuuden ja terveellisyyden näkökulmasta.

Työntekijän pitää puolestaan noudattaa työnantajan määräyksiä ja ohjeita. Jos huomaat terveys- tai turvallisuusvaaraa aiheuttavia asioita, ilmoita niistä esihenkilölle ja työsuojeluvaltuutetulle.

Työturvallisuus ja työhyvinvointi toteutuvat parhaiten, kun sekä työnantaja että työntekijät tuntevat velvoitteensa.

2. Muista perehdytys

Perehdytys on toisen kotona tehtävässä työssä erityisen tärkeää, koska työ on hyvin itsenäistä. 

Perehdytyksessä työnantajan edustajan pitää kertoa turvallisista työsken­telytavoista sekä työhön liittyvistä mahdol­lisista vaaratekijöistä.

3. Ota tupakointi puheeksi

Asukkaan tupakointi on kodissa työsken­neltäessä yleinen työ­turvallisuutta vaarantava tekijä. 

Tupakointia ei voi kokonaan kieltää, koska kyse on ­asiakkaan kodista. Hänen kanssaan voidaan kuitenkin sopia riittävästä tuuletuksesta sekä tupakoinnin ajoituksesta.

4. Ilmoita väkivallasta

Ilmoita aina kokemastasi väkivallasta tai sen uhasta työnantajalle. Varmista, että väkivallasta tehdään rikosilmoitus.

Joskus työntekijöitä uhkailevat omaiset. Ilmoita myös heidän huonosta käytöksestään esihenkilölle ja tarvittaessa poliisille.

Jos asiakas häiritsee seksuaalisesti, ­keskeytä työ ja kerro tapahtuneesta esi­henkilöllesi. Esihenkilö keskustelee asiakkaan kanssa. Tavoitteena on, että asiakas muuttaa käytöstään, vaikka epäasiallinen käytös ­johtuisikin asiakkaan terveydentilasta.

Työntekijää ei saa lähettää uhkan keskelle yksin. Käynti asiakkaan luona voidaan ­toteuttaa esimerkiksi sairaanhoidon ja koti­palvelun yhteiskäyntinä tai vartijan kanssa.

5. Hae tukea

Keskustele työstäsi esihenkilön kanssa. Eettiseen kuormitukseen kannattaa hakea ratkaisuja yhdessä. Kun asioista keskustellaan, hyväksi havaitut toimintatavat leviävät työyhteisössä.

Työsuojeluvaltuutettu edustaa sinua, kun työpaikalla käsitellään turvallisuuteen ja terveyteen vaikuttavia asioita.  

Toisen kotona tehtävän työn turvallisuus ja työhyvinvointi. Työturvallisuuskeskus 2023.

Asiantuntijana Tehyn työelämäasiantuntija Heli Kannisto.