Tökkivä tekniikka vie ajan potilailta

Antakaa ohjelmistojen kehittäjille palautetta, kehottaa potilastietojärjestelmistä väitellyt käytettävyysasiantuntija Susanna Martikainen.

Kuvateksti
Terveydenhuollon ohjelmistojen huono käytettävyys on stressitekijä, joka voi vaarantaa potilasturvallisuuden.

Terveydenhuollon ohjelmistojen käyttäjät eivät ole tyytyväisiä ohjelmistoihin sen enempää Suomessa kuin muuallakaan. Mitä huonosta käytettävyydestä seuraa?

Jos käytettävyys on huono, tietojen katseluun ja kirjaamiseen kuluu paljon aikaa, joka on pois vastaanotto- ja hoitotyöstä. Ellei järjestelmä tarjoa tiedoista yhteenvetoja, käyttäjä joutuu työstämään ne päässään. Huono käytettävyys on myös stressitekijä, ja se voi vaarantaa potilasturvallisuuden.

Miten käytettävyyttä olisi mahdollista parantaa?

Toivon, että terveydenhuollon ammattilaiset toisivat kehittämisvaiheessa rohkeasti esille tarpeitaan ja toiveitaan tietojärjestelmistä. Ei tarvitse miettiä, ovatko ne mahdollisia vai eivät.

Moni väitöskirjaan haastattelemani henkilö toi esiin, että ohjelmistokehitysprojekteissa pitäisi olla mukana lääkäreitä ja hoitajia, jotka ovat mukana kliinisessä työssä.

Tietojärjestelmää tulisi kehittää yhtaikaa työnteon tapojen kanssa. Jos ne tehdään eriaikaisesti, asioiden yhdistäminen jälkikäteen on hankalaa.

Terveydenhuollon ohjelmistojen kehittäminen on vaativaa. Kehittäjien tulisi tuntea terveydenhuoltoa. Vastaavasti ainakin niiden terveydenhuollon ammattilaisten, jotka osallistuvat tietojärjestelmien kehittämiseen, voisi olla hyödyllistä ymmärtää hieman ohjelmistojen kehittämistyöstä.

Ohjelmistojen käyttäjien kannattaa osallistua avoimin mielin käytettävyystutkimuksiin ja -testeihin sekä mennä tilaisuuksiin, joissa voi tavata ohjelmistokehittäjiä ja kertoa heille kehittämisehdotuksia.

Löytyikö jatkotutkimuksen aihetta?

Kyllä löytyi. Tulevaisuudessa olisi mielenkiintoista tutkia esimerkiksi sitä, jakaako hoitohenkilökunta lääkäreiden kokemuksen siitä, että ohjelmistojen kehittäjät eivät ole kiinnostuneita käyttäjien näkemyksistä. Kehittäjät olivat täysin päinvastaista mieltä.

Susanna Martikainen työskentelee Tieto Oyj:ssä. Martikaisen tietojenkäsittelytieteen väitöstutkimus käsittelee terveydenhuollon tietojärjestelmien käytettävyyttä.

Teksti Ulla Ojala