Tunne työaikasi – liukuva työaika ei sote-alalla toimi

Selvitä itsellesi, miten ylityö, työaikapankki ja liukuva työaika eroavat toisistaan.

Kuvateksti
Selvitä itsellesi, miten ylityö, työaikapankki ja liukuva työaika eroavat toisistaan. Kuva: iStock

1. Perehdy perusasioihin.

Työaikamuoto määrittelee, kuinka pitkiä työvuorot ovat ja miten ylityö määräytyy. Ota selvää, mikä työaikamuoto työpaikallasi on käytössä ja perehdy sen ehtoihin.

2. Odota työnantajan aloitetta.

Ylityö edellyttää aina työnantajan aloitetta ja työntekijän suostumusta. Jos joudut kuitenkin jäämään työvuoroon pakottavasta syystä, ylimääräinen työ on ylityötä, vaikka sitä ei olisi tehty työnantajan aloitteesta. Ylityöstä maksetaan korotettu korvaus joko aikana tai rahana.

3. Liity työaikapankkiin.

Työaikapankkeja käytetään niillä tehyläisillä työpaikoilla, jotka ovat tehneet siitä paikallisen sopimuksen. Työaikapankkiin voi säästää työaikakorvauksia aikana. Pankkiin liittynyt työntekijä voi saada vapaata sitä tarvitessaan. Työaikapankin talletukset ovat työntekijän ”omaisuutta”, jonka käytöstä sovitaan työnantajan kanssa.

4. Harkitse kahdesti liukuvaa työaikaa.

Liukuva työaika sopii huonosti sote-alalle. Liukuva työaika sopii vain sellaiseen työhön, jossa työntekijä pystyy itse päättämään, milloin saapuu ja poistuu työpaikalta. Liukuvassa työajassa on määritelty kiinteät työajat, joiden aikana työntekijän on oltava työssä. Kiinteiden työaikojen lisäksi on liukuma-ajat, joiden puitteissa työntekijä voi tulla ja lähteä vapaasti.

Liukuvaa työaikaa voi soveltaa yleistyöajassa ja toimistotyöajassa sekä avomielenterveystyössä käytettävässä työajassa. Jaksotyössä sitä ei voi soveltaa.

5. Pidä kiinni ruokatauosta.

Sote-alalla työn luonne puoltaa ”joustavaa ruokailua työn ohessa”. Se tarkoittaa, että ruokatauko on työaikaa. Monet työnantajat ovat kuitenkin ryhtyneet soveltamaan yleistyöaikaa, jossa lepotauko on työntekijän omaa aikaa. Tällöin ruokatauon alku- ja loppuajat pitää merkitä työvuoroluetteloon. Ruokatauko on pystyttävä todentamaan jälkikäteen kellontarkasti.

6 Jousta tarvittaessa.

Molemminpuolinen joustaminen on mahdollista. Esimiehen kanssa voi sopia työvuoroluettelon muutoksesta tarpeen mukaan.

Asiantuntijoina Tehyn edunvalvonta-asiantuntijat Maija Wilskman ja Pekka Mykkänen sekä Tehyn lakimies Tero Peltonen.

Julkaistu Tehy-lehdessä 6-7/2019.