Työpaikalla on liian vähän porukkaa – mitä sille voisi tehdä?

Jos henkilöstömitoitus on pielessä, ota asia ensin puheeksi esimiehesi kanssa.

Kuvateksti
Jos tuntuu, että työpaikalla henkilöstömitoistus ei toteudu asianmukaisesti, kannattaa asia ottaa rohkeasti esille. Kuva: Jari Lifländer

1. Esimies

Puhu esimiehesi kanssa, jos työpaikkasi henkilöstömitoitus ei ole mielestäsi kunnossa. Esimiehellä on velvollisuus puuttua epäkohtiin ja tiedottaa niistä ylemmälle johdolle. Nosta asia rohkeasti keskusteluun ja perustele, miksi koet, että työntekijöitä on liian vähän.

Asian voi kertoa esimerkiksi tiimipalaverissa. Avoin ja asiallinen lähestymistapa on hyvä.

Omavalvonta on valvonnan ensisijainen muoto. Sillä kehitetään ja seurataan palvelujen laatua päivittäisessä asiakastyössä, joten asia on käytävä ensin läpi työpaikalla. Työpaikalta pitää löytyä kirjallinen omavalvontasuunnitelma.

2. Henkilöstön edustaja

Jos et itse pysty tai uskalla ottaa asiaa esille, voit olla yhteydessä työ­paikkasi tehyläiseen luottamusmieheen tai työsuojeluvaltuutettuun. Yksityisellä sosiaali- ja terveyspalvelualalla tehyläisten luottamusmiehet ovat yhteisiä SuPerin ja Erton kanssa.

Jos työpaikallasi ei ole henkilöstön edustajia, voit olla yhteydessä oman ammattiosastosi aktiiveihin tai Tehyn asiointipalveluun, www.tehy.fi/verkkoasiointi. Ammatti­osastosi yhteystiedot löydät netistä.

3. Kunnan virkamies

Kunta on vastuussa siitä, että alueen sosiaali- ja terveyden­huollon sekä varhaiskasvatuksen palvelut ­toimivat asianmukaisesti. Vastuu koskee sekä julkisia että yksityisiä palveluita. Jos työpaikallasi ei viedä asiaa eteenpäin, ota yhteyttä kyseisistä palveluista vastaavaan kunnan virkamieheen. Yhteystiedot löydät kunnan verkkosivuilta.

4. Aluehallinto­virasto

Jos viranomainen ei reagoi, voit pyytää neuvoa oman alueesi aluehallintovirastosta (avi). Voit soittaa aluehallintoviraston vaihteeseen ja pyytää yhdistämään oikealle ­henkilölle. Myös luottamusmies, työsuojeluvaltuutettu tai ammatti­osaston aktiivi voi ottaa yhteyttä.

5. Valvira

Valvira on valta­­kunnallinen valvontaviranomainen. Se ottaa käsittelyynsä vain periaatteelliset ja merkittävät tapaukset. Se ei ­käsittele yksittäisen työpaikan henkilöstö­mitoitusta vaan suurempia ­kokonaisuuksia, kuten koko hoiva­palveluyhtiön toimintaa.

Eduskunnan oikeusasiamies ja oikeuskansleri ovat Suomen ylimmät laillisuus­valvojat.

Julkaistu Tehy-lehdessä 5/20

Lue lisää:

Mitoituksia joka lähtöön – tiedätkö oman työsi suositukset?