Työterveyslaitos: Sote-ammattilaisten työmäärä kasvanut yhä – "Muistakaa huolehtia myös itsestänne joka päivä"

Oma lähiesihenkilö sai sote-ammattilaisilta kiitosta, mutta organisaation päätöksenteko pyyhkeitä. Tutkimusprofessorin mielestä organisaatioiden sisäisessä tiedottamisessa riittää petrattavaa.

Kuvateksti
Työ koetteli erityisesti nuoria, mikä on senkin vuoksi hälyttävä merkki, että he elävät usein yksityiselämässään ruuhkavuosia.
Kuva: iStock

Sote-henkilöstö on ollut koronan vuoksi myrskyn silmässä jo kaksi vuotta. Työmäärän koetaan viimeksi kuluneen vuoden aikana yhä kasvaneen. Erityisesti siitä kertoivat yli- ja osastonhoitajat, mutta myös röntgenhoitajat, sairaanhoitajat, kätilöt, bioanalyytikot ja lähihoitajat.

Kovimmin koeteltiin röntgenhoitajien jaksamista: heistä liki 70 prosenttia kokee, että työmäärä on ylittänyt sietokyvyn. Näin kertoo Työterveyslaitoksen Mitä kuuluu? -kyselytutkimus, joka tehtiin marraskuussa. Siihen vastasi lähes 12 000 ammattilaista.

Työ koetteli erityisesti nuoria, mikä on senkin vuoksi hälyttävä merkki, että he elävät usein yksityiselämässään ruuhkavuosia. Alle 30 prosenttia alle 30-vuotiaista koki palautuvansa riittävästi eikä missään ikäryhmässä päästy yli 50 prosentin.

"Luvun pitäisi olla jokaisella lähellä sataa. Palautumisessa työn tauotus on oleellinen asia. Jo alan koulutuksessa pitäisi puhua, miten omasta mielenterveydestä ja fyysisestä jaksamisesta huolehditaan. Jääkö ammattilaisen listalla viimeiseksi omasta itsestä huolehtiminen", miettii tutkimusprofessori Jaana Laitinen.

Työkuormitusta lisäsi suojavarusteissa työskentely ja pelkääminen oman terveyden puolesta.

37 prosenttia vastanneista kertoi, että töissä puretaan säännöllisesti kielteisiä tunteita.

"Se on selkeä keino, jolla parantaa jaksamista. Tämän voisi tehdä joka viikkopalaverissa. Korona on vähentänyt yhteisiä taukoja, joiden aikana näistä on aiemmin puhuttu", Laitinen sanoo.

Keinoja jaksamisen parantamiseen on Laitisesta muutenkin olemassa ja ne pitäisi ottaa käyttöön eikä jäädä voivottelemaan.

"Sote-henkilöstölle on annettava hyvästä työstä tunnustusta ja arvostusta. Organisaatioiden sisäistä tiedotusta on parannettava. Päätöksistä ja niiden perusteluista on kerrottava ja myös siitä, jos jotakin ei vielä tiedetä. Myös ilta- ja yövuorolaiset on huomioitava tiedonkulussa."

Kysely ei antanut mairittelevia tuloksia organisaatioiden päätöksenteon oikeudenmukaisuudesta. Sen sijaan lähijohtaminen saa kiitosta. 75 prosenttia piti lähiesihenkilönsä toimintaa oikeudenmukaisena ja valmentava johtaminen oli yleistynyt. Myös yhteistyön sujuvuus sai kyselyssä hyvät arviot – yhteisöllisyys kannatteli.