Työuraeläke vaatii hyvät perustelut – tee hakemus huolellisesti

Sote-alan ammatti saattaa oikeuttaa työuraeläkkeeseen.

Kuvateksti
Raskaasta työstä voi päästä työuraeläkkeelle. Myös sote-alan työ saattaa oikeuttaa eläkkeeseen. Kuva: Lehtikuva

Uusi työuraeläke voi suoda raskasta työtä tehneelle pääsyn eläkkeelle ennen vanhuuseläkeikää. Työuraeläkettä on voinut hakea elokuun alusta lähtien, ja ensimmäiset eläkkeet voivat alkaa helmikuussa 2018.

Hakijan pitää olla vähintään 63-vuotias. Hänellä pitää olla voimassa oleva työsuhde tai sen päättymisestä saa olla korkeintaan vuosi.

Työuraeläkettä hakevalla on oltava takanaan vähintään 38 vuotta raskaassa työssä päätoimisesti, ympäri vuoden ja ilman pitkiä katkoja. Tilapäinen työttömyys ja korkeintaan kolme vuotta perhevapailla sallitaan.

Lisäksi hakijalla pitää olla lääkärin toteama sairaus, joka alentaa työkykyä pysyvästi.

Työuraeläkkeen seula on kuitenkin niin tiheä, että saattaa olla järkevämpää hakea työkyvyttömyyseläkettä, jos työkyky on heikentynyt pysyvästi. Työkyvyttömyyseläke on myös määrältään hiukan suurempi.

Päätös työuraeläkkeestä perustuu hakijan koko työuraan. Työuraeläkkeen myöntämistä pohdittaessa ei arvioida sitä, kuinka paljon yksittäinen ihminen on työssään kuormittunut, vaan sitä, miten kuormittavaa työ on ollut.

Eläkelaki ei luettele raskaita ammatteja, vaan raskaan työn piirteitä. Raskas työ edellyttää esimerkiksi suurta lihasvoimaa tai se kuormittaa hengitys- ja verenkiertoelimiä erityisen voimakkaasti. Se saattaa sisältää kuormittavia ja hankalia työasentoja tai toistuvia työliikkeitä.

Myös henkinen kuormitus voidaan katsoa raskaaksi. Edellytykset voivat täyttyä esimerkiksi jatkuvaa varuillaan oloa tai erityistä tarkkaavaisuutta edellyttävässä tehtävässä, jossa on korkea tapaturmariski tai väkivallan uhka.

Lisäksi työtä arvioitaessa otetaan huomioon muun muassa kuormittava vuorotyö ja toistuvat pitkät työvuorot.

 

Näin haet työuraeläkettä

  • Varmista, että olet oikeutettu työuraeläkkeeseen ikäsi, työvuosiesi ja terveytesi perusteella.
  • Muistele työtehtäviäsi. Mieti, millainen oli tyypillinen työviikko kussakin tehtävässä? Kuuluiko työhösi paljon nostamista? Miten usein? Miten painavia taakkoja? Hankalia työasentoja? Millaisia? Teitkö yötyötä? Miten usein? Mikä on tehnyt kustakin työtehtävästä raskasta?
  • Kirjaa esimerkkejä. Varaudu kertomaan mietteesi lääkärille.
  • Mene lääkäriin. Varaa aika työterveyshuollosta tai terveyskeskuksesta. Ota mukaan työeläkeote. Lääkäri laatii lausunnon terveydentilastasi, työn sisällöstä sekä sen rasittavuudesta ja kuluttavuudesta. Lääkärinlausunto lähtee työnantajasi työeläkeyhtiöön. Sieltä pyydetään vielä kuvaus työstäsi viimeiseltä työnantajaltasi.
  • Täytä työuraeläkehakemus. Kuvaa hakemuksessa työurasi perusteellisesti.
  • Odota kärsivällisesti. Uuden eläkelajin käsittelyyn ei ole vielä muodostunut käytäntöjä. Viime vuonna eläkepäätösten keskimääräinen käsittelyaika työeläkeyhtiöissä oli 53 päivää.