Uusi tasa-arvovaltuutettu: Juristivuodet Tehyssä tutustuttivat naisalojen ongelmiin

Tasa-arvovaltuutettu Jukka Maarianvaara vahvistaisi työpaikkojen tasa-arvosuunnittelua.

Kuvateksti
Tasa-arvovaltuutettu Jukka Maarianvaara työskenteli Tehyssä 14 vuotta. Kuva: Pia Ingberg

1. Miten tasa-arvosta tuli sinulle tärkeä asia?

Kiinnostuin oikeudenmukaisuuskysymyksistä jo nuorena. Tasa-arvosta tuli työni keskeinen sisältö, kun työskentelin Tehyssä, jossa tasa-arvo oli jatkuvasti esillä eri yhteyksissä.

2. Onko Suomi tasa-arvon mallimaa?

Ei ole, vaikka kansainvälisessä vertailussa moni asia on jo kunnossa. Tehtävää kuitenkin riittää esimerkiksi työmarkkinoiden jakautumisessa nais- ja miesaloihin, perhevapaiden käytössä sekä naisten ja miesten palkkauksessa ja eläkkeissä.

Naiset ovat myös vähemmistössä politiikassa ja pörssiyritysten johdossa. Miesten elinikä on puolestaan lyhyempi kuin naisten, ja pojilla on tyttöjä enemmän vaikeuksia koulussa.

3. Miten miehet saadaan pitämään enemmän perhevapaita?

Kiintiöimällä isälle lisää omia perhevapaita, joita perhe ei voi siirtää äidille. Jos isä ei pidä niitä, ne jäävät käyttämättä. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen syyskuussa ilmestynyt selvitys tukee sitä ajatusta, että isien omien perhevapaiden lisääminen on keino lisätä isien perhevapaiden käyttöä.

4. Onko tasa-arvo lainsäätäjän vai työmarkkinoiden asia?

Lainsäätäjän tehtävä on tukea tasa-arvoa ja ohjata sitä oikeaan suuntaan. Työmarkkinajärjestöillä puolestaan on paljon valtaa työpaikkojen käytäntöihin, joten niiden pitää ottaa vastuu käytännössä.

Näkisin, että tasa-arvoasia on enemmän sekä–että kuin joko–tai. Kumpikaan ei voi mennä toisen selän taakse piiloon.

5. Miten parantaisit tasa-arvolakia?

Tasa-arvosuunnittelun pykäliä voisi muuttaa työnantajia velvoittavammiksi. Suunnitelman teon voisi ulottaa yrityksiin, joissa on alle 30 työntekijää.

Palkkatietojen avoimuutta voisi lisätä Ison-Britannian tyyliin: siellä vähintään 250 työntekijän työpaikat julkaisevat palkkatietonsa. Avoimuuden piirissä on noin 15 miljoonaa työntekijää.

Ainakin viranomaisille voisi lisätä velvoitteen edistää transihmisten tasa-arvoa. Tällä hetkellä laki vain kieltää syrjinnän.

6. Kuinka tasa-arvo näkyy teillä kotona?

Olemme pyrkineet jakamaan perhevelvoitteet ja kotityöt muuten kuin perinteisiin miesten ja naisten töihin. Olen pitänyt muitakin perhevapaita kuin isälle määrätyt, vaikka en täydellinen esimerkki olekaan.

Pyrimme sukupuolisensitiiviseen otteeseen lasten kasvatuksessa ja leikeissä. Emme rajoita tai rohkaise lasten leikkejä ja leluja sukupuolen mukaan.

7. Mitä vuodet Tehyssä opettivat?

Opin, miten työmarkkinat Suomessa toimivat ja mitä käytännön tasa-arvo-ongelmia työelämässä esiintyy. Opin neuvottelemaan ja toimimaan esimiehenä. Sain myös laajat verkostot.

 

Jukka Maarianvaara, 43

  • Tasa-arvovaltuutettu.
  • Oikeustieteen kandidaatti, varatuomari.
  • Tehyn edunvalvontajohtaja 2009–2017. Tuli töihin Tehyyn vuonna 2003.
  • Asuu Vantaalla, puoliso ja kaksi lasta.
  • Harrastaa liikuntaa, moottoripyöräilyä ja valokuvausta.