Valviran Markus Henriksson: Epäkohdan huomannutta pitäisi työpaikalla kiittää

Epäkohdan esille nostajaa pitäisi työpaikalla kiittää, ei missään nimessä rangaista, sanoo Valviran ylijohtaja Markus Henriksson.

Kuvateksti
Markus Henriksson on huomannut, että Valvira mielletään usein ”kanteluvirastoksi”, vaikka kantelut ovat pieni osa toimintaa. Avit ja Valvira tekevät myös suunnitelmallista valvontaa. – Viime vuonna kävimme esimerkiksi yli 40 päivystyksessä. Kun Turun

1. Omavalvonnan merkitys kasvaa. Voiko työpaikkojen omavalvontaan luottaa?

Pääsääntöisesti kyllä, mutta aina se ei riitä ja tarvitaan viranomaisia. Vaikka myönteistä kehitystä on tapahtunut, vaaratilanteita ja epäasianmukaista hoitoa on liikaa. Ilmailussa omavalvonta on perinteisesti vahvaa, ja se on hyvä malli sote-alalle. Virkamies ei voi olla valvomassa joka koneessa tai yksikössä.

2. Sosiaalihuollon työntekijällä on velvollisuus kertoa työpaikan epäkohdista. Miten taataan, ettei työntekijää rangaista, jos hän nostaa epäkohdat esiin?

Jos lentomekaanikko tunnistaa riskin, hän saa kiitosta. Sote-alalla näin ei aina ikävä kyllä ole. Jos  vaikka opiskelija kertoo huomaamastaan epäkohdasta, hänet leimataan herkästi hankalaksi tyypiksi eikä kuunnella, mikä huolenaihe on. Kostomentaliteettiakin tapaa. Huoli on otettava vakavasti, sillä sille on aina syy. Kyseessä on joko oikea vaara, joka pitää korjata, tai väärinkäsitys, joka usein ratkeaa, kun tietoa tulee lisää. Toki epäkohdasta kannattaa sanoa rakentavasti.

3. Hiljan tuomittiin hoitaja, joka otti kotisairaanhoidossa lapsen morfiinit. Miten kotiin vietäviä palveluja valvotaan?

Tämä on tämän hetken ydinkysymyksiä. Oleellista on huolellisuus rekrytoinnissa ja lähiesimiehen toiminta. Hänen pitäisi olla ainakin joskus hoitajien mukana kotikäynnillä ja parityöskentelyä tulisi mahdollistaa. Ehkä uusi teknologia tuo omavalvontaan uusia keinoja, sillä niitä tarvitaan. On surullista, että meillä on tiedossa useita tapauksia, joissa hoitajat ovat vieneet vanhuksilta rahaa ja lääkkeitä.

4. Millaisen kuvan skandaalit antavat alasta?

Hyvä, että negatiivinen asia on uutinen. Asiat olisivat huonosti, jos uutinen olisi se, että lääkäri oli töissä selvin päin. Mediassa tapahtuu ylilyöntejä, mutta pääosin uutisointi on vastuullista.

Yksittäiset ikävät tapaukset voivat viedä alaa eteenpäin. Esimerkiksi Huslabin neulakohu vaikutti jokaikisen suomalaisen näytteenottajan työhön. Prosesseja on laitettu kuntoon kaikkialla. Nostan hattua sille, että hoitaja kertoi itse virheestään. Voisi olla niinkin, ettei asiasta tietäisi kukaan.

Hoitajia arvostetaan, vaikka se ei aina arjessa ehkä siltä tunnu. Syöpäsairaan lapsen lääkkeet vienyt hoitaja aiheutti tavatonta järkytystä, sillä hän käyttäytyi vastoin kaikkia oletuksia.

5. Miten tunnistaa ammattilaisen päihdeongelma?

Kun Valvira rajoittaa hoitajien oikeuksia, kyseessä on usein monipäihderiippuvuus, joka on johtanut lääkevarkauksiin tai reseptejä on haettu eri lääkäreiltä. Riippuvuutta voi olla vaikea tunnistaa, sillä se kehittyy vähitellen. Bentsodiatsepiinin väsyttävä vaikutus häviää ja käyttäjä on tikkana pystyssä eikä sammalla. Käyttö näkyy siinä, että muisti pätkii, keskittyminen on vaikeaa, tulee virheitä. Ihminen itse ei useinkaan ymmärrä omaa tilaansa. Esimiehellä pitää olla rohkeutta ottaa asia puheeksi.

6. Valvira muuttuu vuoden 2020 alusta valtion lupa- ja valvontavirasto Luovaksi. Mikä muuttuu?

Valviran ja aluehallintovirastojen sote-toiminta yhdistyy. Tätä olemme toivoneet pitkään. Tiedetään, että jos työpaikalla on vakavia potilasturvallisuuteen liittyviä ongelmia, siellä on usein ongelmia myös työsuojelussa. Luova merkitsee kansalaiselle yhtä postiosoitetta.