Vanhusten perhehoito yleistyy, mutta millä ehdoilla?

Perhehoito sopii vanhukselle, joka ei tarvitse palveluasumista, sanoo Tehyn sosiaalipoliittinen asiantuntija Eva Siitonen.

Kuvateksti
Perhehoito tapahtuu perhehoitajan tai vanhuksen omassa kodissa. Kuva iStock.

1. Perhehoidon pitää lähteä vanhuksen tarpeista.

Perhehoito on nimensä mukaisesti hoitoa perheessä. Se sopii vanhukselle, jolla on kotipalveluista huolimatta vaikeuksia selviytyä arjessa mutta joka ei tarvitse palveluasumista tai laitoshoitoa.

Vanhus voi olla muistisairas, mutta perhehoito sopii myös vanhuksille, jotka kokevat yksinäisyyttä tai turvattomuutta. Perhehoito on hyvä vaihtoehto myös silloin, kun vanhus toipuu sairaalahoidon jälkeen ja tarvitsee tukea ennen omaan kotiin asettumista.

Lyhytaikainen perhehoito tarjoaa omaishoitajalle mahdollisuuden vapaaseen.

2. Terveydenhuollon palvelut pitää sopia tarkasti.

Perhehoitajan ei tarvitse olla terveydenhuollon ammattihenkilö. Siksi on tärkeää, että on sovittu, miten terveydenhuollon palvelut turvataan. Myös sijaistuksien järjestämisestä on tärkeä sopia.

Kunta tekee perhehoitajan kanssa toimeksiantosopimuksen. Siinä sovitaan muun muassa maksettavasta hoitopalkkiosta ja työnohjauksesta. Kunnan pitää myös selvittää perhehoitajan ja tämän kodin soveltuvuus vanhuksen hoitoon.

3. Perhehoitajan jaksamista on tuettava.

Ikäihmisten kärkihanke pyrkii uudistamaan omais- ja perhehoitoa niin, että se vakiintuu osaksi palvelurakennetta ja monipuolistaa palveluvalikoimaa.

Uudistus lisää omais- ja perhehoidon houkuttelevuutta ja helpottaa työikäisten mahdollisuuksia yhdistää omaishoito ja työssäkäynti.

Tarkoitus on parantaa myös omais- ja perhehoitajien hyvinvointia. He saavat valmennusta ja kuntoutusta ja heidät kutsutaan hyvinvointi- ja terveystarkastuksiin.

 

Pysyvästi reilut 200 vanhusta

  • Perhehoito tarkoittaa vanhuksen hoivan ja huolenpidon järjestämistä perhehoitajan tai vanhuksen omassa kodissa.
  • Perhehoito voi olla jatkuvaa, lyhytaikaista tai osa-aikaista.
  • Perhehoito toteutetaan yhteis­työssä kunnan muiden sosiaali- ja terveyspalvelujen kanssa.
  • Kunta maksaa perhehoitajalle korvauksen.
  • Jatkuvan perhehoidon piirissä oli vuonna 2014 noin 220 vanhusta.