Viisi faktaa äitiysvapaan palkasta

Määräaikaisen työntekijän pitää olla tarkkana oikeuksistaan tullessaan raskaaksi.

Kuvateksti
Tehyyn tulee vuosittain kymmeniä yhteydenottoja, jotka koskevat raskauden vuoksi katkaistuja työsuhteita.

Määräaikainen työsuhde ja raskaus on riskialtis yhdistelmä. Liian moni kuntatyönantaja ilmoittaa raskaudesta kuultuaan, että tervetuloa takaisin, kun perhevapaat on pidetty. Kyseessä on selvä syrjintä.
– Työntekijää ei saa sanoa irti eikä työsopimusta saa olla jatkamatta raskauden perusteella, sanoo Tehyn lakimies Niina Nurminen.

Jos työntekijä epäilee syrjintää ja riitauttaa työsopimuksen, todistustaakka on työnantajalla. Se joutuu todistamaan, että irtisanominen johtui muusta kuin raskaudesta.

Laki on selkeä, mutta käytännössä ketjutuksen pituus ratkaisee: mitä useampia peräkkäisiä työsuhteita, sitä kiistattomammalta syrjintä näyttää. Merkitystä on myös sillä, miten työnantaja järjestää määräaikaisen tekemät työt. Syrjintä on entistä selvempää, jos työnantaja palkkaa uuden määräaikaisen samoihin tehtäviin.
Nurminen kannustaa pätkätyöläisiä pitämään kiinni oikeuksistaan.

Tehyyn tulee vuosittain kymmeniä yhteydenottoja, jotka koskevat raskauden vuoksi katkaistuja työsuhteita. Oikeuteen niistä päätyy vain neljästä viiteen. Osa tapauksista ratkeaa paikallisesti Tehyn luottamusmiesten avustuksella. Osa jää sikseen, koska työntekijä ei halua viedä asiaa eteenpäin.

Syrjintää epäillessä pitää olla nopea.
– Jos epäilee tulleensa syrjityksi raskauden vuoksi, ei kannata jäädä pohtimaan asiaa itsekseen, vaan ottaa rohkeasti yhteyttä luottamusmieheen. 


Viisi faktaa äitiysvapaan palkasta

 1. Kolmelta kuukaudelta
  Kuntasektorilla on oikeus palkalliseen äitiysvapaaseen. Varsinaisen palkan saa ehtojen täyttyessä 72 arkipäivältä. Myös määräaikainen työntekijä voi saada palkkaa.

 2. Kahden kuukauden ehto
  Äitiysvapaan palkan ehtona on, että työsuhde tai virka on kestänyt vähintään kaksi kuukautta ennen äitiysvapaan alkua. Äitiysvapaata on haettava viimeistään kaksi kuukautta ennen vapaata. Lisäksi on esitettävä todistus raskauden kestosta ja lasketusta ajasta. Todistuksen saa äitiysneuvolasta tai lääkäriltä.

 3. Vain työsuhteen ajalta
  Jos määräaikainen työsuhde päättyy kesken äitiysvapaata, myös äitiysvapaan palkan maksaminen keskeytyy. Lopulta ajalta saa Kelan päivärahaa, jota on haettava erikseen.

 4. Määräykset eivät jousta
  Äitiysvapaan palkan saattaa menettää, jos ei esimerkiksi muista hakea sitä. Työehtosopimuksen määräykset ovat ehdottomia, eivätkä työnantajat yleensä halua joustaa. Palkkaa ei voi hakea jälkikäteen.

 5. Myös yksityisellä puolella
  Yksityissektorin työehtosopimuksissa on määräykset palkallisesta äitiysvapaasta.

Julkaistu Tehy-lehdessä 11/2015