Virassa vai työsuhteessa – virkasuhteisen asema heikompi

Virkasuhteiden määrä on vähentynyt sote-alalla.1 Kaksi palvelus­suhdemuotoa

Kuvateksti
Viranhaltija on työntekijään verrattuna heikommassa asemassa suhteessa työnantajaan. Kuva: Petri Blomqvist

Työelämässä on käytössä kaksi palvelussuhdemuotoa: työsuhde ja virkasuhde. Yksityissektorilla ainoa muoto on työsuhde. Julkisella sektorilla käytetään sekä työsuhteita että virkasuhteita. Sosiaali- ja terveydenhuollossa osa esimiehistä on virkasuhteessa, mutta virkasuhteisten määrä on vähentynyt. Työsuhde on työntekijän asemassa olevan palvelussuhdemuoto.-

2 Viranhaltija käyttää julkista valtaa

Virkasuhde on käytössä yleensä silloin, kun työhön kuuluu julkisen vallan käyttöä tai julkishallinnollisia tehtäviä. Julkisen vallan käyttö tarkoittaa sitä, että työhön kuuluu hallintoa, joka kohdistuu ihmisten oikeusasemaan. Kyse voi olla etujen suomisesta, oikeuksien perustamisesta, velvoittamisesta tai pakottamisesta.

3 Työsuhde syntyy sopimuksella

Työsuhteen sääntely perustuu työsopimuslakiin ja virkasuhteiden sääntely virkamieslakiin, esimerkiksi lakiin kunnallisesta viranhaltijasta. Työsuhde syntyy työsopimuksella, jonka sekä työnantaja että työntekijä allekirjoittavat. Virkasuhde syntyy, kun työnantaja päättää valita hakijan virkaan ja antaa tälle viranhoitomääräyksen.

4 Virkasuhteisella heikompi asema

Viranhaltija on työntekijään verrattuna heikommassa asemassa suhteessa työnantajaan.

Työntekijän työtehtävät ovat sopimusasia, ja työnantajalla on oikeus antaa työtehtäviä direktio- eli työnjohto-oikeuden perusteella. Työsopimus kuitenkin rajaa työnantajan direktio-oikeutta. Virkasuhteissa työtehtävistä ei sovita, vaan työnantaja määrää ne. Työntekijän tehtävämuutoksista on sovittava työntekijän kanssa, mutta virantoimitusvelvollisuutta voi muuttaa neuvottelematta viranhaltijan kanssa. Työnantaja voi muuttaa viranhaltijan tehtävien sisältöä tai suorituspaikkaa.

Viranhaltijan työtaisteluoikeuksia on rajattu laajasti lailla. Työntekijän oikeuksia osallistua liiton järjestämään työtaisteluun ei ole rajoitettu. Terveydenhuollossa viranhaltijalla on suojelutyövelvoite, jota työntekijällä ei ole.

5 Palvelussuhteen irtisanominen

Virkasuhteen voi irtisanoa ja purkaa samoin kuin työsuhteen. Erona on se, että jos tuomioistuin katsoo virkasuhteen päättämisen perusteettomaksi, virkasuhde jatkuu. Perusteeton työsuhteen päättäminen ei johda työsuhteen palautumiseen, vaan työnantaja maksaa työntekijälle korvauksen.

6 Kun virka muuttuu työsuhteeksi.

Virkasuhde voidaan muuttaa työsuhteeksi, mikä on sinänsä hyvä asia. Uudessa työsopimuksessa ei saa kuitenkaan olla olennaisia muutoksia. Ota yhteyttä työpaikkasi luottamusmieheen, jos työnantaja yrittää heikentää työsuhteesi ehtoja.

Kuntalain mukaan viranhaltijalle tulee tarjota työsuhdetta vähintään entisin ehdoin. Työnantajalla ei ole oikeutta muuttaa tai heikentää ehtoja ilman, että asiasta on sovittu työntekijän kanssa.

Julkaistu Tehy-lehdessä 6-7/2018