Voiko edellisen kauden vuosilomia pitää toukokuussa?

Kuvateksti
Työnantaja ei voi määrätä talvilomakauden vuosilomia seuraavalle kesälomakaudelle, ellei siitä ole sovittu erikseen työntekijän kanssa. Kuva: Tehy-lehden arkisto

Työpaikallani pidetään edellisen kauden vuosilomia toukokuun aikana. Voiko näin toimia?

Lähtökohta on, että työnantaja määrää vuosiloman ajankohdan. Lomakausi kuitenkin rajoittaa työnantajan oikeutta päättää vuosiloman ajankohdasta yksipuolisesti.

Lomakaudella tarkoitetaan 2.5. ja 30.9. välistä aikaa, nämä päivät mukaan luettuina. Vuosilomalain mukaan työnantajan pitää lähtökohtaisesti antaa vuosilomasta 24 päivää kesälomana lomakaudella.

Jos työntekijälle on kertynyt vuosilomaa enemmän kuin 24 päivää, annetaan ylimenevä osa talvilomana lomakauden päättymisen jälkeen ennen seuraavan lomakauden alkua eli 1.10.–1.5. Jos työntekijälle on kertynyt viiteen lomaviikkoon oikeuttava määrä vuosilomapäiviä, työntekijälle täytyy pääsääntöisesti antaa neljän viikon yhtenäinen kesäloma lomakaudella ja viikon yhtenäinen loma talvilomakaudella.

Edellä kuvatuista säännöistä voidaan kuitenkin poiketa laajastikin työnantajan ja työntekijän välisellä sopimuksella. Kaksi viikkoa ylittävien vuosilomapäivien osalta voidaan sopia, että ne pidetään joko kokonaan tai osittain seuraavalla kesälomakaudella.

Poikkeuksia voivat aiheuttaa myös valtakunnalliset työehtosopimukset. Esimerkiksi yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimuksessa on sovittu, että Lapin maakunnan kesälomakausi on 1.6.–30.9. Tällöin talvilomakausi jatkuu toukokuun loppuun.

Työnantaja ei voi siis määrätä talvilomakauden vuosilomia seuraavalle kesälomakaudelle, ellei siitä ole sovittu erikseen työntekijän kanssa. On kuitenkin huomattava, että talvilomakauden pituus voi vaihdella eri työehtosopimuksissa.

Julkaistu Tehy-lehdessä 10/2020.