Voiko hylätystä harjoittelusta valittaa?

Kuvateksti
Opiskelijalla on oikeus tietää, miksi harjoittelu hylättiin. Kuva: iStock

Opiskelen sairaanhoitajaksi. Ensimmäinen sairaalaharjoitteluni hylättiin. Koen, että en saanut tarpeeksi ohjausta. Mitä voin tehdä? 

Keskustele työpaikkaohjaajan ja opettajan kanssa. Heidän pitää perustella selkeästi, miksi harjoittelusi hylättiin ja miten sinun tulee parantaa tai muuttaa toimintaasi, jotta saavutat tavoitteet.

Jos ette pääse sinua tyydyttävään tulokseen, voit hakea oikaisua ammattikorkeakoulun tutkintolautakunnalta.

Tutkintolautakunta käsittelee oikaisupyyntösi ja arvioijan vastineen. Lautakunta voi pyytää nimeämään opintosuorituksellesi uuden arvioijan joko omasta ammattikorkeakoulusta tai ulkopuolisen arvioijan toisesta ammattikorkeakoulusta. Tutkintolautakunnan päätöksestä ei voi valittaa.

Tarkista oman ammattikorkeakoulusi oikaisuvaatimusprosessi, koska käytännöissä voi olla eroavaisuuksia.

Jos opiskelija kokee, ettei saa riittävästi ohjausta, hänen kannattaa ottaa asia heti puheeksi ohjaajan kanssa. Jos muutosta ei tapahdu, pitää olla yhteydessä ohjaajan esimieheen ja ohjaavaan opettajaan.

Ohjaajan on annettava palautetta jatkuvasti ja ohjattava opiskelijaa niin, että tämän on mahdollista saavuttaa tavoitteet. Opiskelijan tulee pyytää osaamisestaan jatkuvasti palautetta, jotta hän pystyy arvioimaan, missä tarvitsee lisää harjoittelua.

Hylkäys on perusteltu esimerkiksi silloin, kun opiskelija vaarantaa potilas- ja asiakasturvallisuuden.

Julkaistu Tehy-lehdessä 1/2021.