Voiko jaksotyössä tehdä 14 työvuoroa ilman vapaapäivää?

Kuvateksti
Työnantaja voi vaikuttaa työn kuormittavuuteen suunnittelemalla työvuorot niin, että työntekijä ei rasitu liikaa. Kuva iStock.

Tehyn jaksotyöuudistusta käsittelevässä Youtube-videossa sanotaan, että työnantaja voi suunnitella enintään seitsemän työvuoroa peräkkäin ja sitten on oltava 24 tunnin tauko.

Voiko vuorot suunnitella niin, että seitsemän työvuoron putki päättyy yövuoroon aamulla kello 7 ja heti seuraavana aamuna seitsemältä alkaa uusi seitsemän työvuoron putki? Onko siis mahdollista, että henkilöllä olisi 14 työvuoroa ilman vapaapäivää?

Kyllä ja ei. Sopimus mahdollistaa tämän, sillä jaksotyö on todella joustava työaikamuoto sekä työnantajalle että työntekijälle.

Toisaalta työturvallisuuslaki velvoittaa työnantajaa huolehtimaan työn­tekijän työkyvystä. Työvuorosuunnittelu on keskeinen toimenpide, jolla työnantaja voi vaikuttaa työolosuhteisiin.

Jos työntekijä toivoo tällaisia työvuoroja, esimiehen pitää harkita sen vaikutukset työntekijän terveyteen ennen toiveen toteuttamista.

Myös työntekijällä on velvollisuus huolehtia työturvallisuudesta. Jos työvuorot suunnitellaan niin, että ne uhkaavat terveyttä, asiasta pitää ilmoittaa esimiehelle. Jos asia ei ­korjaannu, työntekijän kannattaa ottaa yhteyttä työterveyshuoltoon ja kertoa ongelmasta. Myös työsuojeluvaltuutettuun on syytä ottaa yhteyttä.

Julkaistu Tehy-lehdessä 12/2016