Voiko palautteen antaa yhteisesti?

Kuvateksti
Mittaamisen kautta työyhteisö pystyy kehittymään ja löytää keinoja paremman lopputuloksen saavuttamiseksi. Kuva: Annika Rauhala

Esimies lähettää sähköpostilla palautetta papa-näytteenoton onnistumisprosenteista. Yksittäisen ottajan tilastot ovat kaikkien nähtävissä.

Eikö palaute pitäisi lähettää jokaiselle erikseen?

Esimies seuraa näytteiden onnistunutta analysointia ja näytteen tuloksen oikeudellisuutta ja hyödyntämistä potilaan hyväksi.

Seurannan kohteena on kliinisen laboratoriotyöprosessin ensimmäinen vaihe eli näytteen adekvaattisuuden arviointi analysointia varten.

Seuranta on laadun ja prosessin mittarointia.

Mittaamisen kautta työyhteisö pystyy kehittymään ja löytää keinoja paremman lopputuloksen saavuttamiseksi. On vaikea korjata, jos ei tiedä, mitä korjaa.

Tilastojen lähettäminen työyhteisölle ei poikkea muusta laboratoriotoiminnasta, koska kliinisessä laboratoriossa näytteenottajan tunnistetiedot ovat olemassa sähköisissä järjestelmissä.

Avoimuus työn laadussa kehittää työpaikan potilasturvallisuuskultturia. Se ei ole ristiriidassa yksityisyyden suojan kanssa, vaan tuo työyhteisölle mahdollisuuden myös vertaisoppimiselle ja työprosessien kehittämiselle.

Työyhteisön pitää kuitenkin avoimesti keskustella yhdessä siitä, missä muodossa työn onnistumisen tulokset ilmoitetaan.

Marja-Kaarina Koskinen
tutkimuspäällikkö

Julkaistu Tehy-lehdessä 11/2010