Voiko työnantaja edellyttää hygieniapassia?

Kuvateksti
Elintarvikkeiden kanssa työskentelevien pitää hallita tehtäviinsä nähden riittävästi elintarvikehygieniaa.

Yksityissektorin työnantaja vaatii hygieniapassia. Miksi yksityinen sektori vaatii hygieniapassin, mutta julkinen ei? Voiko työnantaja vaatia hygienia­passia, kun työt alkavat? Kuka maksaa? 

Työnantajaa määräävämpi tekijä hygieniapassille on se, työskenteleekö henkilö laitoskeittiössä tai muussa elintarvikehuoneistossa ja käsitteleekö hän pakkaamattomia, helposti pilaantuvia elintarvikkeita.

Jos päiväkodissa tai vanhainkodissa on oma keittiö, jossa valmistetaan ruokaa tai kypsennetään keskuskeittiöltä tullut "raaka" ruoka, siellä työskentelevä tarvitsee hygieniapassin. Jos taas osastolla jaetaan valmiita annoksia, annostellaan valmista ruokaa tai koostetaan esimerkiksi leikkeleistä välipala- tai aamupalaleipiä, hygieniapassia ei lähtökohtaisesti tarvita. Vaatimus passista saattaa silti kuulua työpaikan omavalvontasuunnitelmaan.

Lain mukaan hygieniapassi tulee hankkia viimeistään kolmen kuukauden kuluessa työn aloittamisesta. Tähän lasketaan taannehtivasti myös aiemmat elintarvikealan työt, joissa hygieniapassia on edellytetty. Alle kolme kuukautta työskenteleviltä ei vaadita passia, mutta kaikkien elintarvikkeiden kanssa työskentelevien pitää hallita silti tehtäviinsä nähden riittävästi elintarvikehygieniaa.

Työnantajan velvollisuus on neuvoa sekä tarvittaessa kouluttaa ne työntekijät, jotka toimivat elintarvikkeiden kanssa.

Elintarvikelain mukaan elintarvikealan toimija huolehtii kustannuksellaan hygieniapasseista. Käytännössä vaatimus hygieniapassista saattaa olla jo työpaikkaa haet­taessa, jolloin työnhakija joutuu hankkimaan sen itse.

Julkaistu Tehy-lehdessä 9/2016