Alaikäisen puolesta asiointi laajenee – uudistus muuttaa ammattilaisten työtä

Terveydenhuollon ammattihenkilöt arvioivat jatkossa, onko alaikäisellä riittävästi päätöskykyä hoitaa omaa asiaansa terveydenhuollossa.

Kuvateksti
Jatkossa joka käynnin tai hoitojakson yhteydessä ammattihenkilö arvioi ja kirjaa, onko alaikäinen riittävän kypsä hoitamaan omaa asiaansa. Kuva: iStock

Vielä tällä hetkellä vanhempi voi asioida Omakannassa vain alle 10-vuotiaan lapsensa puolesta. Vastedes huoltajat voivat nähdä alaikäisen lapsensa tiedot Omakannasta ilman ikärajaa.

Uusi tietojärjestelmän ominaisuus otetaan käyttöön eri organisaatioissa eri aikaan. Käyttöönotot alkavat aikaisintaan lokakuun alussa ja päättyvät viimeistään vuoden 2021 loppuun mennessä.

Puolesta asioinnin laajentuminen koskee vääjäämättä kaikkia alaikäisten kanssa työskenteleviä ammattihenkilöitä.

Jatkossa joka käynnin tai hoitojakson yhteydessä ammattihenkilö arvioi ja kirjaa, onko alaikäinen riittävän kypsä hoitamaan omaa asiaansa. Jos lapsella on arvion mukaan itsenäistä päätöskykyä, lapsi saa päättää, haluaako hän luovuttaa terveydenhuollon tietoja huoltajilleen. Asia kirjataan rakenteisesti käyntien tai hoitojakson yhteyteen sekä resepteihin. Nuori ei välttämättä halua vanhempansa tietävän esimerkiksi ehkäisyn aloittamisesta tai että hän on kertonut perheen ongelmista.

 Potilaslainsäädännön lähtökohta on, että alaikäistä on hoidettava yhteisymmärryksessä hänen kanssaan, jos hän ikänsä ja kehitystasonsa perusteella kykenee päättämään hoidostaan. Tämän vuoksi osa ammattihenkilöistä jo nykyisinkin työssään arvioi alaikäisen päätöksentekokykyä eri tilanteissa, sanoo Tehyn työvoimapoliittinen asiantuntija Mervi Flinkman.

Flinkman muistuttaa, että jos ammattihenkilöllä ei ole vielä riittävää osaamista tässä, työantajan pitää järjestää perehdytystä tai täydennyskoulutusta.

Omakanta on kansalaisten verkkopalvelu, joka näyttää terveydenhuollon kirjaamia tietoja potilaasta ja hänen lääkityksestään.

Kanta-palvelut kouluttavat terveydenhuollon toimijoita muutokseen. Koulutus järjestetään Kelan Päätalossa ja webinaarina 3.9. klo 10-15.