Alkoholi lyhentää työuria

Alkoholihaitat aiheuttavat yhteiskunnalle miljardien kustannukset.

Kuvateksti
Yksikin päivittäinen annos lisää syöpäriskiä. Kuva Annika Rauhala

Kansantalouden kannalta olennaista on ehkäistä alkoholin aiheuttamaa työuralta syrjäytymistä. Tätä painottaa erikoistutkija Pia Mäkelä Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta.

Alkoholinkäytöllä ja väestön kuolleisuudella on selvä yhteys.  Alkoholisyistä kuolleet ovat useimmiten riski- tai ongelmakäyttäjiä. Heistä vain noin 25 prosenttia oli töissä kuolemaa edeltävänä vuonna, kun samanikäisen väestön työllisyys on hieman yli 70 prosenttia.  17 vuotta aiemmin alkoholisyistä kuolleiden työllisyys oli kuitenkin lähes samalla tasolla kuin muiden.

– Valtaosa heistä on ollut alun perin tavallisia työssäkäyviä kansalaisia. Heidän riskiään ei kuitenkaan tunnisteta riittävän ajoissa.

Varhainen puuttuminen terveydenhuollossa auttaisi monia välttämään syrjäytymispolun. Alkoholi nostaa tapaturmariskiä jo kohtuukäyttäjillä. Myös syöpäriski kasvaa, kun alkoholia käyttää yhden annoksen päivässä.  Siksi haittojen ehkäisy on tutkijoiden mukaan tehokkainta, kun saadaan muutettua koko väestön käyttäytymistä.

– Alkoholin aiheuttamat tapaturmat ja syövät vähenevät jopa enemmän sen kautta, että suuren enemmistön alhainen riski laskee entisestään kuin sen kautta, että pienen vähemmistön suurempi riski laskee.

Alkoholihaitat aiheuttavat Suomelle eri arvioiden mukaan 5–6 miljardin euron kustannukset joka vuosi. Suurin osa summasta koostuu niin sanotuista välillisistä kustannuksista: esimerkiksi työelämässä alkoholin liikakäyttö laskee työtehoa. Se lisää sairauspoissaolojen ja työkyvyttömyyseläkkeiden määrää sekä kasvattaa työttömyyttä.

Päihdepäivät järjestetään Helsingissä 10.–11. toukokuuta. Päivät kokoavat yhteen päihdealan ja sosiaali- ja terveysalan sekä ehkäisevän päihdetyön toimijoita.