Ammattiliittojen verkosto: Työnantajan tarjottava ulkomailta rekrytoiduille kielenopetusta työajalla

Ulkomaisten työntekijöiden rekrytointiin luotiin eettiset periaatteet. ”Maahanmuuttajien hyväksikäyttöä on tapahtunut myös sosiaali- ja terveysalalla”, sanoo Tehyn Sari Koivuniemi.

Kuvateksti
Kuva: iStock

Suomen julkisen alan ammattiliittojen kansainvälinen verkosto Fipsu on laatinut eettiset periaatteet ulkomaisten työntekijöiden rekrytoimiseen. Tehy on Fipsun jäsen.

Periaatteissaan Fipsu muistuttaa, ettei Suomi saa siirtää omaa työvoimapulaansa muiden maiden kannettavaksi eikä ammattitaitoisen työvoiman rekrytointi saa rapauttaa lähtömaiden peruspalveluita. Lisäksi Fipsu vaatii, että työntekijöiden hyväksikäytöstä, kiskonnantapaisesta työsyrjinnästä ja ihmiskaupasta on annettava nykyistä kovempia rangaistuksia. 

”Työperäistä maahanmuuttoa on edistettävä tasavertaisen kohtelun ja yhteisten pelisääntöjen pohjalta. Maahanmuuttajien hyväksikäyttöä on tapahtunut myös sosiaali- ja terveysalalla. Yhteiset pelisäännöt, eettisen rekrytoinnin ohjeet ja avoin keskustelu työnantajien, rekrytointiyritysten ja muiden toimijoiden kanssa on tärkeää, jotta vältytään hyväksikäytöltä”, sanoo Tehyn kansainvälisten asioiden päällikkö Sari Koivuniemi

Eettiset periaatteet painottavat kielitaitoa ja työnantajan vastuuta kielikoulutuksessa. Tehyn tuoreen jäsenkyselyn mukaan maahanmuuttajataustaisten työntekijöiden rekrytoinnissa ylivoimaisesti suurin haaste on rekrytoitavan työntekijän puutteellinen kielitaito.

Fipsu muistuttaa, että eri työtehtävät vaativat eritasoista yleistä ja ammatillista kielitaitoa. Fipsun mukaan kielenopetuksen, jolla varmistetaan työtehtävään vaadittava riittävä kielitaito, on tapahduttava työajalla. Riittävä kielitaito tarkoittaa sitä, että asiakkaan turvallisuus ei vaarannu eikä työntekijän ja työyhteisön työturvallisuus ole uhattuna.

”Vastuulliset työnantajat huomioivat eettiset näkökulmat koko rekrytointiprosessin aikana ja panostavat kielikoulutukseen, joka on potilasturvallisuuden ja Suomeen kotoutumisen edellytys.”

Fipsun julkaisemat ulkomaisen työvoiman eettisen rekrytoinnin periaatteet löytyvät täältä.