Ammattioikeutensa menettäneiden määrä laski hieman – menettämisen syynä usein päihteet

Valvira poisti ammatinharjoittamisoikeudet viime vuonna yhteensä 86 sote-ammattihenkilöltä.

Kuvateksti
Oikeuden poistamisen tai rajoittamisen taustalla on usein päihdeongelma. Joskus hoitaja voi päätyä riippuvuutensa takia varastamaan lääkkeitä.
Kuva: Helena Syrjä

Oikeutensa menettäneiden sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden määrä laski hieman. Viime vuonna oikeutensa menetti 86 henkilöä ja sitä edellisenä vuonna sata.

86 henkilön joukosta 22 oli koulutukseltaan sairaanhoitaja, terveydenhoitaja tai kätilö. Kaikkiaan hoitajia oli oikeutensa menettäneistä 74.

Ammatinharjoittamisoikeuden rajoituspäätöksiä Valvira teki viime vuonna 49. Näistä suurin osa, eli 31 kappaletta, koski lääkäreitä. Sairaanhoitajia, terveydenhoitajia tai kätilöitä oli joukossa 15.

Oikeuden poistamisen tai rajoittamisen taustalla on usein päihdeongelma, terveyteen liittyvät syyt, ammattitaidon puutteet tai muu epäasianmukainen toiminta. Rajoittamisen tai poistamisen tavoitteena on varmistaa potilasturvallisuus.

Menetettyjä ammatinharjoittamisoikeuksia palautettiin kokonaan tai osin kahdellekymmenelle hakijalle.

Oikeuden rajoittamista, poistamista ja palauttamista käsittelee Valvirassa sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden valvontalautakunta. Se käsittelee myös asiat, jotka koskeva ammattinimikkeen käytön kieltämistä ja kirjallista varoitusta.

Aiempaa hieman suurempi määrä pyysi viime vuonna Valviralta ammatinharjoittamisoikeutensa poistoa. Sitä pyysi 46 ammattihenkilöä.

Määrä on erittäin vähäinen suhteessa rekisterissä olevien määrään.
Ammattihenkilön ei tarvitse ilmoittaa syytä, miksi hän haluaa luopua oikeuksistaan. Muutama kertoi hakemuksessaan syyksi terveydelliset syyt, alan vaihdon tai eläköitymisen.

Korjattu 13.1.2022 kello 16.20 oikeutensa menettäneiden hoitajien määrää. Aluksi tekstissä luki sairaanhoitajia, terveydenhoitajia ja kätilöitä olleen 28, mutta osalla heistä oli tuplatutkinto, joten oikeuden poisto koski 22 henkilöä.